Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Thông tin Kết quả Nghiên cứu khoa học số 03/2021

MỤC LỤC

 

1. Giới thiệu kết quả nghiên cứu

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”.

- Dự án điều tra, khảo sát cấp Bộ “Khảo sát thực trạng vấn đề tu học của tăng sinh Phật giáo Nam tông Khmer - Kiến nghị về chủ trương và giải pháp”.

- Đề tài khoa học cấp Bộ “Đánh giá tổ chức hành chính nhà nước - Lý luận và thực tiễn”.

- Dự án điều tra cấp Bộ “Điều tra thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”.

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị của đơn sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh”.

- Dự án “Khảo sát thực trạng hoạt động tôn giáo của tín đồ người dân tộc thiểu số trong các tổ chức tôn giáo hiện nay, đề xuất chính sách và giải pháp quản lý đối với tôn giáo trong vùng đồng bào dân tộc”.

- Đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam”.

 

2. Nghiên cứu trao đổi

- Văn hóa công vụ ở Việt Nam. TS. Đoàn Văn Dũng, Học viện Hành chính Quốc gia

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng công chức ngành nội vụ qua số liệu điều tra, thống kê . ThS. Phan Thị Vinh – Nghiên cứu viên, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

XEM TOÀN VĂN