I. Khái quát chung

Nhật Bản là đất nước phát triển hàng đầu châu Á và là một cường quốc phát triển trên thế giới. Để Nhật Bản có được vị trí như ngày nay là nhờ có sự góp sức to lớn của đội ngũ công chức Nhật Bản. Công chức Nhật Bản là những người phục vụ nhân dân. Họ là những người xây dựng và thực thi các chính sách làm sao để đảm bảo đời sống cho người dân và mang đến sự hài lòng cho người dân. Công chức hưởng lương từ nguồn thu thuế do người dân đóng góp. Do đó kỳ thi tuyển công chức ở Nhật Bản hàng năm được tổ chức rất chặt chẽ, nghiêm túc, công khai và công bằng để tuyển chọn ra được những người công chức có tài, có đức, có năng lực để phục vụ cho đất nước và cho người dân của đất nước Nhật Bản.

Để có được kỳ thi tuyển công chức nghiêm túc, công khai và công bằng, Nhật Bản cũng đã trải qua một quá trình lịch sử hình thành và phát triển. Nhật Bản bắt đầu hiện đại hóa thời Minh Trị cách đây 150 năm. Từ lúc vua Minh Trị lên ngôi cho đến 25 năm sau mới thiết lập được chế độ tuyển chọn công chức để lựa chọn ra những người công chức có tài, có năng lực mà không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, ai cũng có thể tham gia vào kỳ thi. Nhật Bản đã áp dụng nhiều cải cách, học hỏi những ý tưởng mới của các nước khác như: Anh, Pháp, Đức, Mỹ. Song song với việc đó Nhật Bản đã tiến hành thành lập  các trường đại học và thuê các giáo sư đầu ngành về dạy học để mở ra các ngành mới. Đối với những sinh viên học ở ngành mới khi ra trường chính quyền sẽ tuyển vào làm công chức. Thời kỳ Nhật Bản còn non trẻ trong thi tuyển: sinh viên, học sinh chỉ cần sau khi tốt nghiệp ra trường là được tuyển dụng vào làm công chức. Sau khi hiện đại hóa đất nước, Nhật Bản nhận ra là cần phải tổ chức một kỳ thi tuyển công chức vì số lượng học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường mỗi năm ngày một đông và nhiều hơn số lượng công chức cần tuyển dụng. Năm 1893, Nhật Bản bắt đầu hình thành chế độ thi tuyển. Năm 1894, Nhật Bản bắt đầu kỳ thi tuyển dụng công chức đầu tiên và duy trì chế độ thi tuyển công chức không phân biệt giàu nghèo, bằng cấp, tôn giáo, khuyết tật, ai cũng có quyền tham gia vào kỳ thi tuyển công chức. Chính phủ Nhật Bản luôn trăn trở để làm sao tìm ra được cách tổ chức kỳ thi công bằng, minh bạch. Chính phủ đã phối hợp với các trường đại học, trường phổ thông để đào tạo ra các cá nhân có trình độ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của nhà nước. Chính vì thế nhà trường luôn phải bao quát được hết các nội dung mà công chức cần thi tuyển trong kỳ thi tuyển công chức để đào tạo. Nhờ có cách tổ chức như vậy mà Chính phủ nhận được rất nhiều phiếu tín nhiệm và sự hài lòng từ dân chúng. Theo Chính phủ Nhật Bản “Quốc gia muốn có nhiều nhân tài để tham gia làm việc tại cơ quan nhà nước thì bắt buộc phải có cuộc thi công bằng, công khai”. Bằng cách này cho đến nay Nhật Bản đã tuyển chọn được rất nhiều nhân tài có năng lực ở hiện tại cũng như năng lực thích ứng trong tương lai để phục vụ cho quốc gia và cho người dân. Công chức khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước mới chỉ là bước khởi đầu. Sau khi trúng tuyển, công chức sẽ được đào tạo rất nhiều khóa để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong cả cuộc đời công chức. Để đảm bảo quá trình tổ chức thi tuyển là nghiêm túc và chuẩn mực, Nhật Bản đã thành lập ra một đơn vị chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến thi tuyển công chức của Nhật Bản, đó là Cơ quan Nhân sự quốc gia. Cơ quan Nhân sự quốc gia là đơn vị đứng đầu để tổ chức kỳ thi tuyển công chức quốc gia của Nhật Bản. Cơ quan Nhân sự quốc gia nằm trung lập giữa Nội các và Chính phủ. Cơ quan Nhân sự quốc gia thuộc Chính phủ nhưng rất độc lập. Quyền hạn của Cơ quan Nhân sự quốc gia là cơ quan xây dựng luật để tổ chức các kỳ thi tuyển công chức, là đơn vị đại diện để tiếp nhận công chức sau khi thi đỗ kỳ thi công chức quốc gia, là đơn vị kiểm tra, giám sát quy trình tổ chức thi tuyển công chức các Bộ, ngành.

Ở Nhật Bản, công chức được phân thành 2 loại: công chức quốc gia và công chức địa phương. Kỳ thi tuyển dụng công chức quốc gia là do Cơ quan Nhân sự quốc gia tổ chức thi. Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức quốc gia phải làm một bài thi trắc nghiệm, một bài thi luận và một cuộc phỏng vấn. Nếu thí sinh nào qua được 3 bài thi này thì Cơ quan Nhân sự quốc gia sẽ gửi danh sách đến các bộ, ngành cần tuyển dụng để các thí sinh tham gia phỏng vấn của các Bộ. Kỳ thi tuyển dụng công chức quốc gia được tổ chức trong một ngày tại 9 địa điểm khác nhau để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi. Mỗi địa điểm thi đều có người của Cơ quan Nhân sự quốc gia giám sát. Bộ đề thi tuyển công chức quốc gia do Cơ quan Nhân sự quốc gia biên soạn. Còn công chức địa phương (tuyển chọn tại địa phương) do các địa phương tự tổ chức thi. Các địa phương có quyền hạn độc lập. Cơ quan Nhân sự quốc gia không can thiệp được vào kỳ thi của địa phương. Bộ đề thi của công chức địa phương doTrung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương thực hiện. Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương không nằm trong Cơ quan Nhân sự quốc gia và không thuộc Chính phủ. Lãnh đạo của Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương thường là cán bộ đã về hưu của Cơ quan Nhân sự quốc gia. Nhật Bản có 47 tỉnh, thành phố (46 tỉnh, thành phố và Thủ đô Tokyo). Thủ đô Tokyo tự xây dựng bộ đề thi của mình còn lại 46 tỉnh sẽ thuê Trung tâm xây dựng đề thi cho công chức địa phương xây dựng bộ đề thi cho mình. Tất cả công chức địa phương sẽ thi cùng một ngày.

Nhật Bản ban hành Luật Công chức quốc gia và công chức địa phương để đảm bảo cho việc điều hành chính sách công có hiệu quả và dân chủ đối với toàn dân, thông qua việc xác định các nội dung cần chỉ đạo, tuyển chọn công chức bằng phương pháp dân chủ sao cho công chức có thể phát huy tối đa năng lực khi thực thi nhiệm vụ. Trong Luật nêu rõ các quy định xử lý công bằng, tổ chức kỳ thi tuyển dụng, điều kiện tư cách dự thi, nội dung kỳ thi tuyển, phương pháp tổ chức thi tuyển, …

Mục đích của kỳ thi tuyển công chức là để đảm bảo tính công minh, công bằng và trung thực để tìm ra những người có tài năng, có tâm huyết phục vụ cho đất nước và nhằm xóa bỏ tình trạng thiên vị mối quan hệ con ông, cháu cha trong tuyển dụng. Kỳ thi tuyển còn mang ý nghĩa là kỳ thi xem xét năng lực trí tuệ và khả năng thích ứng công việc của người dự thi.

II. Quy trình thi tuyển công chức Nhật Bản

Kỳ thi tuyển công chức quốc gia sẽ tổ chức để tuyển chọn công chức ở 2 vị trí: vị trí tổng hợp và vị trí phổ thông. Công chức ở vị trí tổng hợp sẽ tham gia vào những công việc chuyên môn đòi hỏi trình độ tri thức cao, kỹ thuật hoặc phải có kinh nghiệm. Công chức ở vị trí phổ thông là công chức làm công việc chủ yếu là xử lý văn phòng hoặc những công việc ít có sự thay đổi. Thí sinh dự thi công chức ở vị trí tổng hợp là những thí sinh đã tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học còn với thí sinh dự thi vào vị trí phổ thông có thể đã tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp phổ thông hoặc là người đã có kinh nghiệm. Công chức ở vị trí tổng hợp tùy vào trình độ sẽ dự thi các ngành khác nhau như bảng dưới đây:

Công chức ở vị trí tổng hợp

Thi trình độ sau đại học

Thi trình độ tốt nghiệp đại học

Hành chính

Chính trị, quốc tế

Luật

Kinh tế

Khoa học con người

Khoa học con người

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Khoa học toán lý, vật lý, khoa học địa cầu

Khoa học toán lý, vật lý, khoa học địa cầu

Hóa học, sinh vật, dược học

Hóa học, sinh vật, dược học

Khoa học nông nghiệp, thủy sản

Khoa học nông nghiệp, thủy sản

Kỹ thuật nông nghiệp nông thôn

Kỹ thuật nông nghiệp nông thôn

Lâm nghiệp, môi trường và tự nhiên

Lâm nghiệp, môi trường và tự nhiên

Pháp luật

Kiến thức đại cương

Công chức ở vị trí phổ thông tùy vào trình độ sẽ dự thi các ngành khác nhau như bảng dưới đây:

Công chức ở vị trí phổ thông

Thi trình độ tốt nghiệp đại học

Thi trình độ tốt nghiệp phổ thông, người có kinh nghiệm

(vị trí nhân viên)

Hành chính, điện/điện tử/tin học, cơ khí, xây dựng, kiến trúc, vật lý, hóa học, nông học, kỹ thuật nông nghiệp nông thôn, lâm học

Văn phòng, kỹ thuật, nông nghiệp, hạ tầng nông nghiệp, lâm nghiệp

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển công chức cấp quốc gia, Nhật Bản đã lập một kế hoạch cụ thể cho từng công việc như: xây dựng bộ đề thi, kế hoạch tổ chức kỳ thi.

1. Xây dựng bộ đề thi: Cơ quan Nhân sự quốc gia là đơn vị duy nhất được phép xây dựng đề thi phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức quốc gia. Bộ đề thi tuyển công chức quốc gia gồm câu hỏi và đáp án của môn thi trắc nghiệm, bài viết luận và các câu hỏi cho phỏng vấn. Đề thi được xây dựng tại trụ sở làm việc của Cơ quan Nhân sự quốc gia. Tổng cộng có 472 người tham gia xây dựng bộ đề thi tuyển công chức quốc gia hàng năm gồm có giáo sư các trường đại học, giáo viên và các chuyên gia của các ngành để làm đề thi. Tỉ lệ 472 người tham gia xây dựng đề thi được phân bổ như sau: 46% là các giáo viên, giảng viên, giáo sư các ngành liên quan đến ngành giáo dục; 38% là công chức trong các ngành (là người lãnh đạo trực tiếp các thí sinh trúng tuyển); 16% còn lại là các nhân viên, nghiên cứu viên của các Viện nghiên cứu. 

TỶ LỆ NGƯỜI THAM GIA XÂY DỰNG ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC QUỐC GIA


          Toàn bộ 472 người tham gia xây dựng đề thi mỗi năm làm được 2.700 câu hỏi. Trước khi xây dựng nội dung đề thi, tất cả những người ra đề thi phải họp để thống nhất tính chính xác và phù hợp của đề thi. Công chức Nhật Bản đã được tuyển dụng thì rất khó buộc thôi việc nên trong quá trình xây dựng đề thi phải rất nghiêm túc và cẩn thận để xây dựng được những câu hỏi thi tốt giúp Chính phủ chọn được những công chức có tài, có năng lực không những ở hiện tại mà còn có năng lực thích ứng được với những thay đổi của công việc trong tương lai. Muốn xây dựng được 1 câu hỏi thi thì những người xây dựng nội dung câu hỏi phải họp 4 lần để đánh giá nội dung câu hỏi rồi từ đó xem xét đưa ra quyết định có đưa câu hỏi này vào trong bộ đề thi hay không. Người xây dựng đề thi luôn luôn phải có ý thức chuyên nghiệp với tư cách là một chuyên gia trong khi xây dựng đề thi. Đề thi lý tưởng là đề thi phải có nhiều người làm được.

           Một số lưu ý khi soạn đề thi: Trong kỳ thi phải xác định số lượng thí sinh cần tuyển để xây dựng đề thi sao cho phù hợp với mục đích là tuyển được số lượng bằng hoặc nhiều hơn số lượng công chức cần tuyển; Mời giáo sư, giáo viên (làm trong ngành giáo dục) trong các trường đại học ra đề thi nhưng phải phù hợp với trình độ của thí sinh; Mời nhân viên trong các Bộ, ngành (người dự định mà trong tương lai sẽ trực tiếp làm việc với các thí sinh được tuyển) tham gia soạn thảo; đề thi phải công bằng với thí sinh; không đánh giá khả năng nhớ đơn giản của thí sinh; tránh những câu hỏi hoặc lựa chọn quá phức tạp; tránh ra đề thi, câu hỏi liên quan tới nội dung nói về các khu vực, địa phương đặc biệt như là môn địa lý, hoặc chỉ có trường đại học đó học còn các trường đại học khác không có; đề thi phải dùng từ ngữ phổ thông để ai cũng hiểu được ý nghĩa; thuật ngữ trong ngành phải được dùng rộng rãi; nội dung của câu hỏi này không được là đáp án của câu hỏi kia; tránh tình trạng nếu làm được câu hỏi này thì mới làm được câu hỏi kia; nội dung câu hỏi phải rõ ràng, dễ hiểu không được để thí sinh đọc đi đọc lại mới hiểu được nội dung câu hỏi; ...

           Trong thời gian biên soạn đề thi, tất cả các thành viên tham gia xây dựng bộ đề thi tuyệt đối không được mang bất kỳ tài liệu nào trong phòng xây dựng đề thi ra ngoài.

           Sau khi biên soạn xong bộ đề thi để phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức, Người đứng đầu Cơ quan Nhân sự quốc gia sẽ là người chọn ra các câu hỏi để dùng làm đề thi chính thức cho kỳ thi tuyển. Người đứng đầu Cơ quan Nhân sự quốc gia là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ về toàn bộ nội dung đề thi và sự bảo mật đề thi.

           Ngay sau ngày kỳ thi kết thúc, toàn bộ số câu hỏi (2.700 câu hỏi) sẽ được công bố rộng rãi cùng với đáp án để thí sinh đối chiếu với bài thi của mình cũng như sử dụng làm tài liệu ôn tập và tham khảo. Tất cả các câu hỏi đã được công bố rộng rãi sẽ không được sử dụng trong các kỳ thi tiếp theo.

2. Kế hoạch tổ chức kỳ thi

           Nhật Bản đã xây dựng quy trình tổ chức kỳ thi tuyển dụng hợp lý. Quy trình được chia thành 2 phần: phần thứ nhất là quy trình chuẩn bị cho kỳ thi, phần thứ 2 là quy trình tổ chức kỳ thi. Trong quy trình chuẩn bị cho kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng quyết định thời gian để xây dựng kế hoạch tổ chức thi, thời gian để công bố, thông báo về lịch trình tổ chức thi, thời gian nhận đăng ký thi của thí sinh, thời gian hết hạn đăng ký dự thi của thí sinh, thời gian xây dựng bộ đề thi. Tại quy trình tổ chức kỳ thi, Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị địa điểm thi cho ngày thi vòng 1, chấm thi vòng 1, công bố điểm thi vòng 1 để thí sinh tiếp tục thi vòng 2, công bố điểm vòng 2, công bố người đỗ và tuyển dụng.

QUY TRÌNH TỔ CHỨC KỲ THI TUYỂN DỤNG


Bên cạnh mô hình từng bước để tổ chức kỳ thi tuyển dụng là thời gian cụ thể cho từng công việc

Kế hoạch kỳ thi tuyển công chức quốc gia

STT

Thời gian

Công việc

1

Tháng 4

Thí sinh nộp đơn dự thi

2

Tháng 5

Thí sinh tham gia làm bài thi trắc nghiệm và bài thi luận

3

Tháng 6

Thí sinh thi vấn đáp

4

Ngày 31 tháng 7

Cơ quan Nhân sự Quốc gia công bố kết quả thi

5

Sau tháng 7

Các Bộ tự tổ chức thi vấn đáp

6

Giữa tháng 8

Các Bộ công bố kết quả thi

7

Ngày 01 tháng 10

Công bố quyết định tuyển dụng

        Vào tháng 4, thí sinh dự thi công chức quốc gia bắt đầu nộp hồ sơ dự thi. Quy trình nộp hồ sơ của thí sinh được thực hiện qua mạng Internet.

        Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức không phải đóng lệ phí tham dự kỳ thi. Độ tuổi tham gia thi công chức giới hạn từ 21 đến 29. Nhật Bản khuyến khích độ tuổi từ 21 đến 25 để sau khi trúng tuyển, Nhật Bản có nhiều thời gian để đào tạo. Nhật Bản cho rằng độ tuổi bắt đầu vào làm công chức càng sớm thì sau này người đó càng có khả năng thăng tiến tốt hơn.

        Vào tháng 5, thí sinh đến địa điểm thi để tham gia bài thi trắc nghiệm. Đề thi trắc nghiệm là để tìm ra những người có năng lực, trí tuệ và khả năng thích ứng công việc ở hiện tại cũng như trong tương lai vì thế nên đề thi chỉ liên quan đến các kiến thức thông thường, đó là những kiến thức đã được học ở trong trường phổ thông, trường đại học. Để đo lường năng lực của con người không chỉ đo lường trí tuệ, đo lường kiến thức mà còn phải đánh giá các khả năng khác như: khả năng lên kế hoạch, khả năng thuyết minh, khả năng tư duy, khả năng lý giải, tích tích cực, tính xã hội, khả năng thích ứng, năng lực viết luận. Nhật Bản đưa ra mô hình để đo lường năng lực của con người như sau: 

MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC CON NGƯỜI

Sau khi làm bài thi trắc nghiệm, thí sinh tiếp tục làm bài thi viết luận. Nếu thí sinh nào đỗ bài thi trắc nghiệm thì sẽ được chấm điểm bài thi viết luận, còn thí sinh nào không đỗ bài thi trắc nghiệm thì sẽ không được chấm điểm bài thi viết luận. Trên bài thi của thí sinh chỉ có mã số do Cơ quan Nhân sự quốc gia cung cấp , ngoài ra không có bất kỳ thông tin gì của thí sinh. Bài thi trắc nghiệm của thí sinh được chấm bằng máy chấm thi trắc nghiệm còn bài thi viết luận của thí sinh được ít nhất 2 giám thị chấm thi. Nếu trong quá trình chấm thi bài thi viết luận mà điểm của 2 giám thị chênh lệch quá nhiều thì hội đồng thi phải mời giám thị thứ 3 tham gia chấm bài, sau đó lấy điểm trung bình của 3 giám thị. Đối với bài thi viết luận, hội đồng thi phải xây dựng 1 khung chấm điểm chặt chẽ, buộc các giám thị phải tuân theo. Các giám thị tham gia chấm thi không được chấm theo cảm tính mà phải dựa vào khung chuẩn đã định sẵn. Các giám thị luôn luôn suy nghĩ rằng mình là một người góp phần vào việc tìm ra những công chức ưu tú để phục vụ cho đất nước, cho dân vì vậy phải thật công tâm để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tháng 6, những thí sinh qua được kỳ thi trắc nghiệm và bài thi viết luận, tiếp tục kỳ thi phỏng vấn. Nhật Bản coi kỳ thi phỏng vấn là một phần không thể thiếu trong kỳ thi tuyển công chức quốc gia. Kỳ thi phỏng vấn là để đánh giá tính cách con người và năng lực giao tiếp với người khác. Cơ quan Nhân sự quốc gia chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi phỏng vấn để đảm bảo sự công bằng và minh bạch. Với mục tiêu trong một thời gian ngắn nhận biết được tính cách, năng lực của thí sinh, Cơ quan Nhân sự quốc gia đã xây dựng một Trung tâm đào tạo kỹ năng phỏng vấn. Tại mỗi phòng thi phỏng vấn có 3 giám thị phỏng vấn trực tiếp 1 thí sinh. Giám thị chính bắt buộc phải là người của Cơ quan Nhân sự quốc gia. Trước khi vào phòng phỏng vấn 3 giám thị phải đọc kỹ thông tin của thí sinh. Khác với kỳ thi trắc nghiệm và thi viết bài luận, trong kỳ thi phỏng vấn, thí sinh phải viết rõ thông tin bản thân, nguyện vọng của thí sinh vào giấy đăng ký dự thi. Sau khi giám thị đọc kỹ giấy đăng ký dự thi phỏng vấn, các giám thị thảo luận với nhau để xem có giám thị nào có mối quan hệ với thí sinh không, nếu có thì phải thay giám thị, còn không thì 3 giám thị phân công nội dung câu hỏi cho từng giám thị. Cuối cùng giám thị chính sẽ tổng hợp điểm của cả 3 giám thị. Quy trình phỏng vấn được thực hiện như sau:

QUY TRÌNH PHỎNG VẤN THÍ SINH 

Trong quá trình phỏng vấn, giám thị thường đưa ra các câu hỏi hỏi về những công việc trong quá khứ. Với những câu hỏi như thế này, giám thị sẽ hiểu được tính cách của thí sinh, hiểu được cách giải quyết công việc của thí sinh và nhận biết được tính thích ứng của thí sinh. Một số lưu ý quá trình phỏng vấn: Khi thí sinh bắt đầu vào phòng phỏng vấn, thí sinh luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, giám thị phải giúp thí sinh giảm bớt căng thẳng bằng cách đặt ra những câu hỏi mềm dẻo; Đưa ra những câu hỏi cụ thể, đi sâu vào những kinh nghiệm, trải nghiệm của thí sinh; Tránh đặt những câu hỏi gây hiểu lầm; Giám thị không được tỏ ra là quá dễ với thí sinh nhưng cũng không được quá khó làm thí sinh căng thẳng; Giám thị cố gắng để hiểu được thí sinh càng nhiều càng tốt. Giám thị luôn giữ thái độ rất nghiêm túc với thí sinh. Trong quá trình phỏng vấn giám thị phải ghi chép rất cẩn thận những thông tin của thí sinh trả lời. Căn cứ vào nội dung ghi chép giám thị cho điểm thí sinh. Có 5 mức cho điểm thí sinh A, B, C, D, E. Giám thị cho thí sinh điểm nào thì phải ghi rõ lý do tại sao lại cho thí sinh điểm này.

Điểm công bố kết quả của thí sinh là tổng điểm của điểm thi viết (điểm thi trắc nghiệm và điểm thi bài viết luận) và điểm thi phỏng vấn:

Điểm thi viết + Điểm vấn đáp = Điểm công bố

           Sau khi công bố điểm thi của kỳ thi tuyển công chức quốc gia, Cơ quan Nhân sự quốc gia sẽ lập danh sách các thí sinh trúng tuyển và gửi đến các bộ, ngành để các bộ, ngành tiếp tục có cuộc thi phỏng vấn lựa chọn thí sinh phù hợp với vị trí tuyển dụng của từng bộ, ngành. Kết quả thi của thí sinh dự thi vào vị trí tổng hợp được bảo lưu trong 3 năm còn kết quả thi của thí sinh dự thi vào vị trí thông thường được bảo lưu trong 1 năm. Các thí sinh vượt qua được kỳ thi phỏng vấn của bộ ngành ngày 1 tháng 10 sẽ nhận được quyết định công tác. Thông thường, công chức mới được tuyển dụng vào các bộ, ngành sẽ được phân công làm việc tại phòng Hành chính vì Nhật Bản muốn công chức trong cơ quan phải hiểu rõ được tất cả công việc, nhiệm vụ của cơ quan, để hiểu rõ được công việc và nhiệm vụ của cơ quan thì phải bắt đầu làm việc từ phòng Hành chính. Nhật Bản quy định một trong những điều kiện để công chức được thăng chức là đã từng công tác tại phòng Hành chính.

Trên đây là toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tuyển công chức quốc gia của Nhật Bản. Đây là một quy trình được tổ chức chặt chẽ từng chức năng, từng nhiệm vụ để giúp Nhật Bản tuyển được công chức quốc gia có tài, có năng lực phục vụ cho đất nước. Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, rất cần thiết nghiên cứu, rút kinh nghiệm áp dụng cho các kỳ thi tuyển dụng công chức của Việt Nam giúp cho Việt Nam chọn được những người tài, người có năng lực giúp cho đất nước ngày càng phát triển./.

ThS. Phạm Huyền Trang

 Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Tài liệu tham khảo

Textbook for the knowledge co-creation program in civil service reform (Japan International Cooperation Agency)