Video giới thiệu
Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Kinh nghiệm quốc tế

Quản trị nhân tài trong nền công vụ Australia (05/01/2021)

Cũng như đa số các quốc gia trên thế giới đều rất coi trọng việc thu hút, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, nền công vụ Australia cũng rất chú trọng đến công tác quản lý nhân tài cho nền công vụ. Theo Ủy ban Công vụ Australia, nhân tài bao gồm những cá nhân có hiệu suất và tiềm năng cao, tạo ra sự khác biệt đáng kể cho hiệu suất của các cơ quan, tổ chức trong nền công vụ Australia hiện tại và trong dài hạn....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0105202101.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter