Video giới thiệu
Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Nghiên cứu trao đổi

Lý luận thực tiễn

Thực trạng và giải pháp xây dựng hiệu quả chính quyền đô thị ở nước ta hiện nay (26/03/2021)

TS. LÊ ANH TUẤN Phó Viện trưởng, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ 13:48, ngày 13-02-2021 TCCS - Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn và tốc độ nhanh, nên việc xây dựng chính quyền đô thị là đòi hỏi tất yếu. Vì thế, lộ trình, cách thức triển khai phải được nghiên cứu nghiêm túc, toàn diện để hướng tới xây dựng mô hình chính quyền đô thị phù hợp, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0326202101.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter

Kinh nghiệm quốc tế

Cải cách hành chính công của Malaysia và những bài học kinh nghiệm (04/05/2021)

Cải cách hành chính công của Malaysia trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Việc nghiên cứu kinh nghiệm thành công của Malaysia trong lĩnh vực cải cách hành chính có thể mang lại những kinh nghiệm hữu ích đối với cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0504202101(1).jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter