Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH (QUA KHẢO SÁT VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP XÃ Ở TỈNH QUẢNG NAM VÀ TP. ĐÀ NẴNG)

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Thị Thủy
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner