Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đức Hạnh
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner