Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LƯU TRỮ

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hà
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner