Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ LEAFCASTING TRONG CÔNG TÁC TU BỔ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Thanh Thủy
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner