Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẠT HIỆU QUẢ CAO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Huy Giang
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner