Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỔI MỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CCHC

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Ngọc Vân
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner