Tìm kiếm
số lượt truy cập
Search
kết quả nghiên cứu khoa học
ĐỀ TÀI
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU KIỆN ĐẨY MẠNH CCHC NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

Thời gian: 2014-2014
Lĩnh vực: Nghiên cứu khác
Cấp độ: Cấp Bộ
Mô tả:
Chủ nhiệm đề tài: Ông Nguyễn Thanh Bình
Tóm tắt đề tài:
 Tài liệu liên quan
News Brief
EN Right banner