Video giới thiệu

Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”

14:12 16/10/2017 | Lượt xem : 4476

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4476

          Ngày 12/10/2017 tại Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (Viện KHTCNN) đã phối hợp với Văn phòng Viện KAS (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”(Hội thảo).

Tham dự Hội thảo có PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; TS.Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS.TS Văn Tất Thu, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ; PGS. TS Lê Minh Thông, trợ lý Chủ tịch Quốc Hội; TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện KHTCNN; ông Peter Girke, Đại diện quốc gia của Viện KAS tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;  các chuyên gia, các nhà khoa học của một số Viện nghiên cứu, các Trường Đại học; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn thể lãnh đạo Viện, nghiên cứu viên của Viện KHTCNN. 

 

PGS. TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

 

 

 

Phát biểu khai mạc Hội thảoThứ trưởng Triệu Văn Cường nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đại biểu nguyên là lãnh đạo Bộ, các nhà khoa học, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương, các chuyên gia cùng toàn thể đại biểu tham dự Hội thảo. Thứ trưởng khẳng định trong những năm qua, công tác cải cách hành chính nói chung, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của nhiều cơ quan, tổ chức vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, chưa có sự phân định rành mạch về chức năng, nhiệm vụ, kết quả đạt được của tổ chức theo các quy định cũng như về các nội dung phân công, phân nhiệm, kế hoạch, hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ của tổ chức chưa có động lực phấn đấu, chưa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng và phát triển tổ chức. Những hạn chế, bất cập về mặt tổ chức, hoạt động, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nêu trên một phần do việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong khu vực công của nước ta thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.

 

Trong vài năm gần đây, một số bộ chỉ số cũng đã được áp dụng để đánh giá, xếp hạng ở một số mặt đối với các bộ, ngành và địa phương. Các bộ chỉ số này được đánh giá ở nhiều lĩnh vực khác nhau, phục vụ cho việc nghiên cứu, đánh giá, xếp loại. Thông qua kết quả đánh giá, xếp thứ hạng, các bộ, ngành và địa phương thấy được những tồn tại, hạn chế của mình để khắc phục. Tuy nhiên, các bộ chỉ số này mới chỉ đánh giá ở một số lĩnh vực và kết quả là điểm số chung cho các bộ, ngành và địa phương nên chưa được áp dụng rộng rãi cho tất cả các loại hình cơ quan, tổ chức ở khu vực công. Các tiêu chí, phương pháp đánh giá chưa thực sự khoa học, chưa cụ thể, chưa làm thước đo chuẩn cho việc đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong khu vực công.

 

Bộ Nội vụ, với chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương… cần thiết phải nghiên cứu xây dựng mô hình, phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công nhằm nâng cao chất lượng của các cơ quan, tổ chức trên các phương diện: hoạt động, đội ngũ nhân lực, kết quả đạt được, tác động đầu ra và chất lượng dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp. Chính vì vậy, việc triển khai tổ chức Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn. Với tinh thần đó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những vấn đề: Lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công; Nguyên tắc, căn cứ, tiêu chí và yếu tố tác động đến đánh giá; Nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá; Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả; Kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công; Thực trạng việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta; Quan điểm, định hướng đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Đề xuất phương pháp, nội dung, quy trình, khung đánh giá và bộ tiêu chí khoa học đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

 

Ông Peter Girke, Đại diện quốc gia của Viện KAS tại Việt Nam phát biểu

 

Ông Peter Girke, Đại diện quốc gia của Viện KAS tại Việt Nam cho biết: Việc đánh giá các tổ chức hành chính nhà nước là việc làm rất cần thiết và quan trọng, ông cho rằng kết quả đánh giá là cơ sở cho việc tái cấu trúc bộ máy Nhà nước.

 

Hội thảo diễn ra trong một ngày với 02 phiên làm việc, gồm: Phiên thứ nhất với chủ đề “Những vấn đề lý luận về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Phiên thứ hai với chủ đề “Thực trạng và một số đề xuất đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”.

 

TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày tổng quan đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà khoa học đã trình bày các báo cáo tham luận và sôi nổi thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận về hiệu quả, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công như làm rõ các khái niệm đánh giá, hiệu quả hoạt động… làm rõ bản chất, nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức công; kinh nghiệm trên thế giới về đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức trong khu vực công; thực tiễn đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và đề xuất các quan điểm, định hướng đổi mới công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 Quang cảnh Hội thảo

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã đánh giá cao những nội dung, ý kiến đánh giá, góp ý và định hướng của các nhà khoa học trong cải cách cách đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn các báo cáo viên, các nhà khoa học, các vị đại biểu đã tham dự và thảo luận tại Hội thảo. Thay mặt Viện Khoa học tổ chức nhà nước, TS. Trần Văn Ngợi cảm ơn ông Peter Girke và các cán bộ của Văn phòng Viện KAS đã nhiệt tình hỗ trợ, phối hợp với Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức thành công Hội thảo. Đồng thời, rất mong được sự hợp tác phối hợp thiết lập quan hệ giữa hai bên để có thể trao đổi thêm những chủ đề mà cả hai bên cùng quan tâm./.

 

Tin: Đỗ Hồng, ảnh: Anh Ngọc

 

Hoạt động Hợp tác quốc tế

Hội thảo Khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 (26/02/2021)

Ngày 26/02/2021, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (ISOS-MOHA) phối hợp với Viện Nghiên cứu Hàn Quốc thuộc Trường Đại học New South Wales – Australia (KRI&UNSW) và Quỹ Phát triển Hàn Quốc (Korea Foundation) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế và Tọa đàm khu vực thường niên trực tuyến năm 2021 với chủ đề: “Năng lực nhà nước về Phát triển quốc gia thời kỳ hậu Covid 19: Cơ hội và thách thức cho hợp tác giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến ...
/Portals/0/WEB-DATA/images/0304202101.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động hợp tác trong nước

Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trường Đại học Ngoại thương trao đổi về khả năng hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin (14/06/2013)

Ngày 12/6/2013, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Trường Đại học Ngoại thương đã có buổi làm việc, trao đổi về khả năng hợp tác về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hai cơ quan. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Văn Ngợi - Quyền Viện trưởng Viện KHTCNN, bà Vũ Thị Hiền - Phó Viện trưởng Viện KHTCNN, các chuyên viên kỹ thuật Trung tâm Thông tin và Thư viện, Viện KHTCNN. Về phía Đại học Ngoại thương (ĐHNT) có ông Phạm Gia Trí - Giám đốc Trung tâm Ngôn ...
/DATA/Uploads/TinHoatDong/06142013.JPG?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter