Video giới thiệu
Right_Banner4

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 12342232

Khách Online : 72

Hoạt động Hợp tác quốc tế

Đoàn nghiên cứu của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tại Hàn Quốc (28/10/2019)

Trong thời gian từ ngày 12/10 – 18/10/2019, trong khuôn khổ của chương trình hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Nội vụ, đoàn công tác của viện Khoa học tổ chức nhà nước (ISOS) đã thực hiện đợt nghiên cứu, khảo sát tại Hàn Quốc. Thành phần đoàn gồm có 06 thành viên là công chức, viên chức của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ, do Phó Viện trưởng ...

/DATA/Uploads/HopTacNCKH/NgoaiNuoc/1027201904.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter