Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.549.441

Khách Online : 18

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện

Hội nghị: Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện Khoa học tổ chức nhà nước (24/11/2020)

Ngày 24/11/2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội đồng khoa học Viện nhằm báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và phương hướng hoạt động khoa học và công nghệ năm 2021 của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện chủ trì Hội nghị.
/Portals/0/WEB-DATA/images/1124202001.jpg?width=265&height=165&mode=crop&anchor=middlecenter