Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.269

Khách Online : 30

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976- 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015).

14:27 21/07/2022 | Lượt xem : 152

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 152

Sáng ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do PGS. TS. Nguyễn Danh Tiên làm chủ nhiệm, Viện Lịch sử Đảng là đơn vị tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 09 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 3 (1976 - 2005)”. Theo đó, việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam từ năm 1945- 2015, trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa thời sự và cấp thiết, nhằm tái hiện bức tranh sinh động lịch sử phát triển của Chính phủ Việt Nam từ ngày thành lập đến năm 2015. Trước đây đã biên soạn và xuất bản bộ sách này, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở năm 2005, là chưa phản ánh trọn vẹn hoạt động của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2002 – 2007. Vì vậy, việc sửa chữa, nâng cao chất lượng và bổ sung thêm hoạt động của Chính phủ từ năm 2005 đến năm 2007 trong công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 3 (1976 – 2007) và Biên niên sự kiện Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 3 (1976 - 1986), tập 4 (1987 - 2007) là rất cần thiết.

PGS.TS Nguyễn Danh Tiên trình bày tóm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

Nhiệm vụ đã làm rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chính phủ qua các giai đoạn lịch sử; phản ánh trung thực, khách quan, toàn diện vai trò quản lý, điều hành của Chính phủ; nêu bật những thành tựu, đồng thời chỉ ra những hạn chế của Chính phủ trong quá trình tổ chức, điều hành góp phần đập tan những luận điệu thù địch xuyên tạc, bóp méo lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Chính phủ; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý của Nhà nước, Chính phủ. Do đó, Nhiệm vụ “Biên soạn bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 3 (1976 - 2007) và Biên niên lịch sử Chính phủ tập 3 (1976 – 2007) thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 – 2015)” là cần thiết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có tính cấp thiết.

PGS.TS. Nguyễn Văn Sự, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng nhận xét phản biện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Đánh giá kết quả đạt được của nhiệm vụ, Hội đồng cho rằng đây là công trình có bố cục hợp lý, logic. Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo. Nội dung chính gồm 6 chương đã làm rõ lịch sử hình thành và phát triển về tổ chức, bộ máy và hoạt động của Chính phủ Việt Nam từ năm 1976 – 2007, với hơn 30 năm, trải qua 6 nhiệm kỳ của Chính phủ. Trong mỗi chương, Nhóm nghiên cứu đều phân tích, luận giải làm rõ quá trình lịch sử xây dựng tổ chức và hoạt động của Chính phủ Việt Nam thời kỳ 1976 -2007. Nhóm thực hiện đã chỉnh sửa, bổ sung tổng thể, căn bản về kết cấu của tập 3 (kết cấu 6 chương trong đó chương V được tách thành 2 chương, đảm bảo tính hợp lý và logic). Đồng thời, nhiều nội dung trong các chương đã được bổ sung, chỉnh lý và hoàn thiện hơn so với các nội dung trước đây tại tập 3, Nhóm nghiên cứu đã bổ sung, viết kỹ hơn về bối cảnh lịch sử với tình hình trong nước và quốc tế; bổ sung và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Chính phủ qua giai đoạn của thời kỳ này; bổ sung, chỉnh lý hoàn thiện các phần việc về hoạt động của Chính phủ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại cải cách bộ máy hành chính qua các nhiệm kỳ của Chính phủ. Bên cạnh đó, Nhóm thực hiện đã bổ sung được nhiều số liệu thể hiện kết quả chỉ đạo cụ thể của Chính phủ trên nhiều lĩnh vực mà bản cũ chưa được đề cập đầy đủ; biên soạn bổ sung nâng cao chất lượng Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 3, tập 4 (1976 - 2007).

Ngoài ra, đã rà soát lược bớt được khoảng 50 sự kiện không thật sự điển hình, đặc biệt là các sự kiện từ năm 2003 đến tháng 5 năm 2005 để đảm bảo tính điển hình của sự kiện; bổ sung 189 sự kiện (bao gồm 51 sự kiện chung về tổ chức bộ máy, nhân sự hoạt động chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách bộ máy hành chính…) và 138 hoạt động đối ngoại; viết mới các sự kiện lịch sử Chính phủ từ tháng 6 năm 2005 đến tháng 12 năm 2007 với 428 sự kiện.

GS. TS. Nguyễn Văn Khánh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nộin hận xét nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần phân tích, bổ sung sâu hơn về mô hình tổ chức Chính phủ từ mô hình Hội đồng Chính phủ theo Hiến pháp năm 1954 sang mô hình Hội đồng Bộ trưởng theo Hiến pháp năm 1980 đến Chính phủ theo Hiến pháp năm 1992; cần có đánh giá sâu sắc hơn về chức năng, vị trí, vai trò của Hội đồng Bộ trưởng để thấy rõ sự cần thiết phải thay đổi mô hình tổ chức Chính phủ được thể hiện trong hiến pháp 1992; cần có phân tích, đánh giá sâu hơn, khách quan hơn, toàn diện hơn các nhược điểm bất cập trong tổ chức bộ máy Chính phủ trong thời kỳ này. Ngoài ra, cần chỉnh sửa lại các lỗi kỹ thuật,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần phải tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện