Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.253

Khách Online : 29

Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015).

14:14 21/07/2022 | Lượt xem : 148

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 148

Chiều ngày 20/7/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976)” thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) do TS. Nguyễn Thúy Quỳnh làm chủ nhiệm, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đơn vị tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 09 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 - 2015) làm chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Trần Đức Cường thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ “Biên soạn, bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976) và Biên niên Lịch sử Chính phủ Việt Nam Tập 2 (1955 - 1976)”. Theo đó, Chính phủ Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước. Trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước thời kỳ 1955 – 1976, Chính phủ đã phát huy vai trò chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc, chi viện cách mạng miền Nam, đấu tranh thống nhất đất nước. Sau khi lịch sử Chính phủ tập 2 (1955 - 1976) xuất bản vào 2005, đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu mới lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lịch sử các bộ ngành, địa phương, cũng như có một số tư liệu mới đã và chưa được công bố tại các trung tâm Lưu trữ liên quan đến lịch sử Chính phủ Việt Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

PGS.TS. Trần Đức Cường, thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Trong khi đó, công trình Lịch sử Chính phủ tập 2 (1955 - 1976) được biên soạn và xuất bản cách đây ít năm chưa phản ánh thực sự đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động của Chính phủ, nhất là trong việc quản lý, điều hành các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ ngoại giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Quan hệ giữa Chính phủ với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị của đất nước cũng chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách thấu đáo, đầy đủ. Vì vậy, việc bổ sung, nâng cao chất lượng Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 2 (1955 -1976) và Biên niên sự kiện Lịch sử Chính phủ Việt Nam tập 2, tập 5 (1955 -1976) là một yêu cầu cần thiết nhằm phản ánh khách quan, đầy đủ và toàn diện hơn về cơ cấu tổ chức, hoạt động, nhất là làm rõ vai trò chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; từ đó khẳng định những thành tựu, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và đúc rút bài học kinh nghiệm về hoạt động của Chính phủ trong thời kỳ này nhằm phục vụ mục tiêu xây dựng Chính phủ liêm chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và vai trò của Chính phủ trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

PGS.TS. Phùng Đức Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Đánh giá kết quả đạt được của nhiệm vụ, Hội đồng cho rằng đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đã đề ra. Nhóm nghiên cứu đã bổ sung thêm nhiều tư liệu về hoạt động của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng như về hoạt động của một số Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó đã điều chỉnh bố cục và tên một số chương, mục hợp lý hơn so với cuốn sách đã xuất bản trước đây; bổ sung quá trình chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh thống nhất đất nước; nâng cao chất lượng kết luận, nhận xét so với bộ Lịch sử Chính phủ và Biên niên Lịch sử Chính phủ tập 2 thuộc công trình Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945 – 2005); Đề tài có bố cục tương đối hợp lý, phương pháp nghiên cứu phù hợp. Đề tài đã đạt được một số kết quả chính như: đã làm rõ bối cảnh lịch sử và những yếu tố tác động đến các hoạt động của Chính phủ trong các giai đoạn lịch sử. Đồng thời, làm rõ quá trình chỉ đạo, điều hành và hoạt động của Chính phủ trong những năm 1955 -1976. Bên cạnh đó, cũng đã làm rõ một số thành tựu, hạn chế trong quá trình hoạt động chỉ đạo của Chính phủ; bước đầu đưa ra những bài học kinh nghiệm có giá trị khoa học và thực tiễn.

PGS.TS. Trần Ngọc Long, Tạp chí Lịch sử quân sự nhận xét phản biện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu, nên tập trung vào các hoạt động của Chính phủ, lược bớt các nội dung liên quan đến lịch sử Đảng, lịch sử Quốc hội. Đồng thời, cần chuẩn hóa các tiêu đề, tên mục, tiểu mục, đảm bảo thống nhất giữa tên chương, mục và nội dung. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng yêu cầu Nhóm nghiên cứu cần chuẩn hóa cách diễn đạt thông tin trong các nguồn tin cậy; thống nhất cách trình bày trong cả tập và giữa các tập Lịch sử Chính phủ Việt Nam; cần làm sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm. Ngoài ra, bổ sung thêm một số sơ đồ, hình ảnh phù hợp,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, cần phải tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung hoàn thiện các nội dung của nhiệm vụ.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện