Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.189

Khách Online : 24

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức”

15:03 11/01/2022 | Lượt xem : 2034

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2034

Ngày 07/01/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức” do ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thay mặt Nhóm Nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, thực tiễn cho thấy trong những năm qua, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về đổi mới công tác tuyển dụng, thu hút, trọng dụng đội ngũ công chức, viên chức với chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng, trong khu vực công nói chung nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền phục vụ nhân dân đã được triển khai và phát huy tác dụng ở mức độ nhất định, chủ yếu trong khối các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục. Trong quá trình đó, thanh tra công tác tuyển dụng công chức góp phần phát hiện những hạn chế bất cập trong pháp luật cũng như tổ chức thi hành pháp luật về tuyển dụng trên thực tế, từ đó bước đầu đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về tuyển dụng công chức. Tuy nhiên, bản thân tổ chức và hoạt động thanh tra công tác tuyển dụng công chức cũng đang gặp nhiều thách, thức khó khăn đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu căn cơ về lý luận và thực tiễn để có những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng.

ThS. Nguyễn Mạnh Khương thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Trong bối cảnh mới, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII với những định hướng phát triển đất nước đến năm 2035, đã xác định nhiệm vụ “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch” và xây dựng, thực hiện một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, một nội dung then chốt là “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước… với cơ chế lựa chọn, tuyển dụng, đào tạo, thu hút trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Với vị trí là khâu đầu tiên của quá trình hình thành và phát triển đội ngũ công chức nên công tác tuyển dụng công chức cần được đặc biệt quan tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả.

Do vậy, việc nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu quả Thanh tra công tác tuyển dụng công chức” thực hiện được kỳ vọng sẽ là một đóng góp có giá trị khoa học thiết thực nhằm khắc phục hạn chế thực tiễn, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước nói chung, bộ máy hành chính nhà nước nói riêng.

ThS. Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ nhận xét phản biện Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã tập trung làm rõ các khái niệm công cụ như: tuyển dụng công chức, thanh tra công tác tuyển dụng công chức, hiệu quả và nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức, trong đó Nhóm nghiên cứu đã phân biệt Thanh tra với kiểm tra công tác tuyển dụng công chức cũng như phân biệt giữa hiệu suất và hiệu quả của công tác thanh tra. Đồng thời, đã luận giải sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức. Một trong những thành công của đề tài là hệ thống hóa và xây dựng hệ tiêu chí đánh giá hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức với 02 nhóm: các tiêu chí định lượng và các tiêu chí định tính. Hệ tiêu chí này sau đó đã được Nhóm nghiên cứu sử dụng để đánh giá thực trạng Thanh tra công tác tuyển dụng công chức ở Chương II. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu có tham khảo kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động thanh tra của một số nước trên thế giới.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá khá toàn diện thực trạng pháp luật và thực trạng tổ chức triển khai pháp luật về thanh tra công tác tuyển dụng từ năm 2017 đến nay ở một số bộ ngành và địa phương. Mặc dù số lượng các cuộc thanh tra chuyên sâu về công tác tuyển dụng chưa được nhiều nhưng Nhóm nghiên cứu đã khai thác khá tốt các số liệu, dữ liệu thu thập được nên đã có những đánh giá, luận giải khá xác đáng về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế bất cập về hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng thời gian qua. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 5 quan điểm và 5 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tra công tác tuyển dụng công chức. Nhìn chung, các giải pháp đề xuất có tính khả thi, có giá trị tham khảo tốt cho những người làm chính sách, pháp luật và tập huấn, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thanh tra và pháp luật về quản lý, sử dụng công chức.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng phần đánh giá thực trạng chưa bao quát được thanh tra các phương thức tuyển dụng công chức thuộc đối tượng nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu, mới chỉ tập trung vào thanh tra tuyển dụng theo phương thức thi tuyển mà chưa đề cập đến thanh tra công tác tuyển dụng theo các phương thức xét tuyển và tuyển dụng trong các trường hợp đặc biệt, bao gồm tuyển dụng theo đề án thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu còn thiếu những phân tích sâu về các vi phạm trong công tác tuyển dụng công chức do thanh tra phát hiện và các nguyên nhân dẫn đến vi phạm đó. Đồng thời, nên có các phương thức và tiêu chí thanh tra tuyển dụng cho 3 loại hình (thi, xét tuyển và đặc cách). Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu nên có các kiến nghị cụ thể hơn nhất là tiêu chí và phương thức thanh tra phù hợp, lưu ý rà soát từ ngữ, chính tả; bổ sung giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển công chức (kể cả sử dụng thi trực tuyến),…

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành xuất sắc, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện