Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.719

Khách Online : 20

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới”

15:57 12/04/2021 | Lượt xem : 521

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 521

Ngày 9/4/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới” do TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.

GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Thị Liên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Việt Nam là nước có nhiều loại hình tín ngưỡng truyền thống. Những loại hình tín ngưỡng này có lịch sử lâu đời, có vai trò, tác động và ảnh hưởng hết sức to lớn trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo, đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Có thể nói, niềm tin và thực hành tín ngưỡng là một truyền thống đã ăn sâu trong đời sống của người dân Việt Nam hàng ngàn năm nay. Do vậy, tín ngưỡng cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Trong bối cảnh mới, không chỉ các tôn giáo ở Việt Nam có sự chuyển đổi, mà các loại hình tín ngưỡng truyền thống cũng có nhiều biến đổi để phù hợp với nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Bên cạnh những chuyển biến theo hướng tích cực, cũng có không ít những biến đổi mang tính thương mại, phản cảm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Trong khi đó, việc quản lý hoạt động tín ngưỡng vẫn còn rất nhiều bất cập, khiến cho những tiêu cực của các hoạt động tín ngưỡng chưa được khắc phục, hơn nữa, lại tạo điều kiện cho các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Do vậy, việc nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và thực trạng công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng để từ đó đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng là việc làm cần thiết.

TS. Lê Thị Liên thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã nêu được một số vấn đề chung về hoạt động và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới trên một số nội dung quan trọng như: việc xây dựng và ban hành chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng; việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng; việc hướng dẫn, quản lý đối với các hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới (bao gồm công tác khảo sát, nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng; hoạt động của ban quản lý, người đại diện; người chuyên hoạt động, tổ chức các lễ hội, quản lý nguồn thu; một số tín ngưỡng đang hình thành tôn giáo). Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã trình bày được thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới, đã nêu được những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới; trình bày được xu hướng hoạt động của tín ngưỡng trong điều kiện mới. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng trong điều kiện mới,...

PGS.TS. Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần cân đối lại dung lượng giữa 3 chương sao cho hợp lý, tên Chương I chưa phù hợp với nội dung của Chương I; nên cân nhắc lại khái niệm chính, chủ đạo của Đề tài là "Quản lý nhà nước về tín ngưỡng", khái niệm này hoàn toàn chưa chính xác: quản lý nhà nước không chỉ là quá trình chấp hành và tổ chức thực hiện pháp luật, dùng từ "hệ thống hành pháp" là chưa chuẩn; cần bổ sung thêm sự cần thiết của quản lý nhà nước về tín ngưỡng; xác định rõ những nội dung của điều kiện mới có tác động, ảnh hưởng gì đến quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cần rà soát lại các lỗi in ấn, kỹ thuật; chính xác hóa tên các công trình trong danh mục tài liệu tham khảo,…

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, GS.TS. Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài. Đề tài tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. GS.TS. Đỗ Quang Hưng đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện