Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.366.212

Khách Online : 30

Nghiệm thu Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2020”

16:28 30/06/2022 | Lượt xem : 328

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 328

Ngày 30/6/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2020” do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm, Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 09 thành viên, do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Thư ký Chương trình thay mặt Nhóm tác giả trình bày tóm tắt Chương trình “Lịch sử Bộ Nội vụ từ năm 2006 đến năm 2020”.  Theo đó, nghiên cứu lịch sử Việt Nam nói chung, lịch sử các bộ, ngành nói riêng là việc làm cần thiết giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc về cội nguồn dân tộc, lịch sử đất nước, góp phần giáo dục truyền thống. Đồng thời, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của đất nước cũng như các địa phương trên cả nước. Việc nghiên cứu lịch sử Bộ Nội vụ càng có ý nghĩa và phù hợp xu thế chung của khoa học lịch sử bởi giới Sử học đã hoàn thành Bộ Quốc sử gồm 25 tập và đang triển khai Bộ Quốc chí. Nghiên cứu thành công Lịch sử Bộ Nội vụ (2006-2020) sẽ góp phần vào thành tựu chung của khoa học Lịch sử. Với ý nghĩa đó Chương trình có ý nghĩa khoa học và thực tiễn sâu sắc.

PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ, phát biểu tại buổi nghiệm thu.

 

TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện KHTCNN thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ.

 

Đánh giá kết quả đạt được của Chương trình, Hội đồng cho rằng Chương trình có bố cục hợp lý, logic, mỗi chương tương ứng với một giai đoạn lịch sử, Nhóm tác giả đã nêu lên được những thành tựu, dấu mốc đặc thù về cơ cấu tổ chức, nhân sự, các lĩnh vực hoạt động trọng tâm Bộ Nội vụ đã làm được, có nhận định, đánh giá khách quan tích cực, hạn chế của từng lĩnh vực hoạt động. Đồng thời, Nhóm tác giả đã sử dụng nguồn tư liệu phong phú như các văn kiện của Đảng, nhà nước, các báo cáo tổng kết của Bộ, ngành có liên quan, số liệu trích dẫn khách quan trung thực, có độ tin cậy cao. Sự phát triển của Bộ Nội vụ qua từng giai đoạn lịch sử cũng được Nhóm tác giả chỉ ra với những hoạt động mới, khác, thành tựu nổi bật hơn ở giai đoạn sau so với giai đoạn trước.

TS. Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trần Hữu Thắng nhận xét Chương trình khoa học công nghệ cấp Bộ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng lịch sử là sự kiện, nhận định, dấu ấn qua đó thể hiện sự đóng góp vai trò của Bộ Nội vụ, của tập thể lãnh đạo Bộ Nội vụ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, do đó, đề nghị Nhóm tác giả biên tập lại cho phù hợp; thành quả hoạt động cuối cùng là các sản phẩm là các văn bản của Đảng, nhà nước qua đó thấy được sự cống hiến của Bộ tác động đối với Nhà nước, sự phát triển của xã hội. Đồng thời, Nhóm tác giả cần nghiên cứu biên tập lại tên chương, làm rõ nét các văn bản, đóng góp của Bộ (điểm mới của văn bản) về tư tưởng chính sách, Nhà nước phục vụ; nên thống nhất về các giai đoạn lịch sử. Ngoài ra, cần gia công biên tập về tiểu kết, nhận định đóng góp nổi bật theo giai đoạn. Bổ sung thêm hoạt động hợp tác quốc tế, tư liệu ảnh; cân nhắc khi sử dụng từ ngữ bảo đảm khoa học.  

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện công phu, nghiêm túc, hoàn thành tốt, mục tiêu và các nhiệm vụ nghiên cứu đề ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Chương trình.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” (22/08/2022)

Ngày 18/8/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Nhiệm vụ “Khảo sát, tổng hợp, đề xuất xây dựng công cụ đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 89/2021/NĐ - CP” Viện Khoa học tổ chức nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0822202207.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện