Video giới thiệu
Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.931.877

Khách Online : 41

Họp góp ý Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đăng ký thực hiện năm 2017 của Bộ Nội vụ

14:33 04/05/2016 | Lượt xem : 4753

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4753

Ngày 29/4/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý cho Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đăng ký thực hiện năm 2017 của Bộ Nội vụ. TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc viện.

Phát biểu tại cuộc họp, Viện trưởng Trần Văn Ngợi nêu lên mục đích yêu cầu của buổi làm việc nhằm rà soát, tham mưu giúp Hội đồng khoa học của Bộ Nội vụ xác định những nhiệm KH&CN cần thiết đưa vào thực hiện trong năm 2017, phục vụ các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Viện trưởng Trần Văn Ngợi đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu cho ý kiến vào Danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 của Bộ Nội vụ. Năm 2017, số lượng các nhiệm vụ KH&CN do các đơn vị đề xuất, đăng ký gần 50 nhiệm vụ.

Tại cuộc họp, đa số các thành viên cho rằng phải lựa chọn đề tài dựa trên các tiêu chí: Mục tiêu, nhiệm vụ của các đề tài đề xuất phải tập trung vào lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, nêu được sự cần thiết phải triển khai nghiên cứu. Đơn vị, cá nhân thực hiện đề tài phải có năng lực nghiên cứu; đề tài nghiên cứu phải có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao, tránh lựa chọn những đề tài có nội dung trùng lặp với các đề tài đã nghiên cứu. Một số thành viên tham dự cho rằng: Một số đề tài nên chuyển sang hình thức đấu thầu, vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, cạnh tranh và lựa chọn được những tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu

Các thành viên đã thảo luận góp ý sôi nổi và thẳng thắn cho từng nhiệm vụ KH&CN cụ thể trong Danh mục các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2017. Một số nhiệm vụ khoa học được đánh giá cao, một số nhiệm vụ được đề nghị chính sửa lại tên, phạm vi nghiên cứu để đảm bảo tính khoa học, tính khả thi. Một số nhiệm vụ được đề nghị cân nhắc làm rõ thuyết minh hoặc đề nghị thay đổi cách thức thực hiện…

Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Viện trưởng Trần Văn Ngợi đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu cho Danh mục các nhiệm vụ KH&CN năm 2017, đồng thời yêu cầu Phòng Quản lý khoa học tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để chỉnh sửa, xin ý kiến các chuyên gia của Viện và hoàn thiện bản Danh mục trước khi trình Hội đồng Khoa học Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Kim Liên

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” (27/08/2021)

Ngày 27/8/2021, tại trụ Hà Nội, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp “Xây dựng chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” do ThS. Đào Thị Lanh, Nghiên cứu viên Phòng Quản lý Khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0827202102.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện