Video giới thiệu

Right_Banner_Lienket

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.173.537

Khách Online : 44

Công văn gửi các đơn vị V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2022

11:24 05/05/2021 | Lượt xem : 2857

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2857

Tin khác

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” (08/04/2022)

Ngày 06/4/2022, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xác định một số tiêu chuẩn kỹ thuật kho lưu trữ tài liệu lưu trữ số” do ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước là tổ chức chủ trì....
/Portals/0/WEB-DATA/images/0408202205.jpg?width=800&height=400&mode=crop&anchor=middlecenter

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện