Địa chỉ liên hệ


Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: +84-24-62826778

Fax: 
+84-24-62826787

Email
: vienkhtcnn@isos.gov.vn