Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.561.168

Khách Online : 32

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu Dự án: “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo”

11:30 22/01/2020 | Lượt xem : 341

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 341

          Ngày 21/01/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Dự “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo” (Dự án) do Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm đơn vị chủ trì.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) gồm 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.


TS. Thang Văn Phúc chủ trì buổi nghiệm thu

          Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe Ths. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Dự án. Theo đó, trong quá trình đổi mới tổ chức bộ máy quản lý nhà nước hiện nay nói chung, tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương nói riêng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn rất quan trọng.

          Việt Nam là quốc gia ven biển với hơn 3.300 km bờ biển và nhiều đảo. Để thực hiện quản lý các hải đảo, chúng ta đã tổ chức ra 12 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 huyện đảo xa bờ là Hoàng Sa (thuộc thành phố Đà Nẵng) và Trường Sa (thuộc tỉnh Khánh Hòa) và 10 huyện đảo gần với 43 xã đảo. Việc tổ chức bộ máy quản lý ở các huyện đảo này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa đặc biệt về an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chính vì vậy, khảo sát, điều tra, đánh giá để xác định chính xác năng lực của bộ máy chính quyền ở các huyện đảo và thiết lập bộ máy chính quyền phù hợp, đủ mạnh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là yêu cầu cấp thiết. Do đó, việc thực hiện Dự án “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền huyện đảo” có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, cung cấp luận cứ khoa học để thiết lập bộ máy chính quyền cấp huyện ở các huyện này phù hợp với yêu cầu thực tiễn để phát triển và bảo vệ Tổ quốc.


Ths. Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu tổ chức thay mặt Nhóm nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả của Dự án

Đánh giá kết quả thực hiện Dự án, các thành viên Hội đồng cho rằng đây là Dự án có chất lượng đảm bảo, có giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn thiết thực, hình thức và nội dung đáp ứng được yêu cầu của Dự án. Nhóm nghiên cứu đã xác định được rõ các mục đích và nhiệm vụ chủ yếu, Báo cáo tổng quan kết quả khảo sát cho thấy Nhóm điều tra đã thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu đặt ra; các phương pháp điều tra phù hợp với mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Bên cạnh việc nghiên cứu tài liệu và sử dụng các báo cáo, Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp phù hợp với yêu cầu điều tra như phiếu khảo sát, phương pháp chuyên gia, phương pháp thảo luận nhóm tập trung. Các phương pháp này đã cung cấp các số liệu khách quan phục vụ cho việc đề xuất các giải pháp trong Phần 4; đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã xác lập được khuôn khổ lý luận về chính quyền địa phương và chính quyền cấp huyện tại các huyện đảo, xác định rõ các đặc điểm, tính chất của chính quyền các huyện đảo ở nước ta và yêu cầu phải đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền tại các huyện đảo này; kết quả khảo sát đã làm rõ được thực trạng tổ chức và hoạt động của chính quyền (cả HĐND và UBND) ở các huyện đảo ở nước ta hiện nay (đối với cả hai nhóm đơn vị là các huyện có tổ chức xã đảo và các huyện không tổ chức xã đảo như Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo). Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất được một số định hướng và phương án đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền tại các huyện đảo này. Nhìn chung, các phương án mà nhóm đề xuất đều có tính khả thi và có thể tham khảo trong quá trình tổ chức bộ máy chính quyền tại các huyện đảo hiện nay.


PGS.TS. Đặng Khắc Ánh, Trưởng khoa Khoa học Quản lý nhà nước về xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ nhận xét cho Dự án

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội đồng cũng chỉ ra một số lưu ý cần hoàn thiện: phần 1 cần tập trung đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền huyện đảo trong tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam; nêu rõ yêu cầu xây dựng chính quyền huyện đảo đảm bảo giữ vững biên giới trên biển, đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế trên biển Việt Nam trong chiến lược biển Việt Nam; phần 4 cần làm rõ hơn các mô hình tổ chức chính quyền cấp huyện đảo và sự lựa chọn của chủ Dự án và làm rõ các điều kiện thực hiện; cần làm rõ soát kỹ, làm chính xác một số khái niệm, từ ngữ trong Báo cáo tổng quan; ngoài ra, cần bổ sung Phụ lục phiếu khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát, đồng thời chỉnh sửa lại một số lỗi kĩ thuật.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

        Phát biểu kết luận, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của các thành viên Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Dự án. Dự án tuy còn một số điểm hạn chế nhưng các mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản đã được thực hiện một cách thành công, có chất lượng. TS. Thang Văn Phúc đề nghị Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các kết quả nghiên cứu của Dự án.

        Kết quả bỏ phiếu, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác