Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.131

Khách Online : 18

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức, hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ”

14:51 08/01/2021 | Lượt xem : 45

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 45

Ngày 31/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Tổ chức, hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ” do TS. Nguyễn Thu An, Trưởng khoa Khoa Pháp luật hành chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thu An, Trưởng khoa Khoa Pháp luật hành chính, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, kiểm tra, thanh tra, giám sát là những biện pháp quan trọng trong cơ chế kiểm soát công vụ. Nếu như thanh tra, giám sát chủ yếu là hình thức kiểm soát bên ngoài đối với hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức thì kiểm tra công vụ được xem như là một hình thức kiểm soát bên trong, có nội dung chủ yếu là hình thức tự kiểm tra, đánh giá của chủ thể có thẩm quyền đối với việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan nói chung và việc thực thi công vụ nói riêng của công chức. Do đó, chất lượng, hiệu quả của hoạt động tổ chức, kiểm tra công vụ nói chung, tổ chức, kiểm tra việc thực thi công vụ nói riêng đối với công chức sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng của hoạt động công vụ.

TS. Nguyễn Thu An thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt  kết quả nghiên cứu của Đề tài

Mặc dù cơ chế thanh tra, kiểm tra có tính thống nhất trong hệ thống các phương thức để thực hiện quyền lực nhà nước, để kiểm soát hoạt động thực thi công vụ của đội ngũ công chức, tuy nhiên, xuất phát từ mục đích, yêu cầu trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, việc hoàn thiện cơ chế tổ chức và hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ nói chung và ngành Nội vụ nói riêng cần phải được tiếp tục nghiên cứu. Trên cơ sở đó tiến tới phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, phương thức hoạt động và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra công chức trong thực thi công vụ và đề xuất giải pháp cho việc thực hiện. Chính vì thế, việc lựa chọn đề tài "Tổ chức, hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ” là có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn và thiết thực. 

ThS. Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm rõ được những nội dung cơ bản về hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ, bao gồm: khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động kiểm tra; làm rõ những nội dung về tổ chức bộ máy kiểm tra với các nội dung: khái niệm; mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra. Bên cạnh đó, đã phân tích, làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức và hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ; đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã trình bày được kinh nghiệm của một số nước về hoạt động giám sát, kiểm tra và thanh tra; Ngoài ra, đã phân tích thực trạng hệ thống các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ. Mặt khác, Nhóm nghiên cứu đã phân tích được thực trạng áp dụng pháp luật trong kiểm tra cũng như thực trạng kết quả thực hiện hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ của ngành Nội vụ. Nhìn chung các giải pháp có nội dung cụ thể, sát thực tế, có ý nghĩa thực tiễn, kết cấu Đề tài khá hợp lý, các phương pháp nghiên cứu được sử dụng phù hợp đối tượng và mục tiêu nghiên cứu.

TS. Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu cần bổ sung như: nội dung giải quyết của Đề tài còn chưa thực sự ăn khớp với tên Đề tài, giải quyết chưa trúng vấn đề nghiên cứu; cần tập trung làm rõ hơn nữa tính cấp thiết của Đề tài; Nhóm nghiên cứu có sử dụng phương pháp điều tra xã hội học trong Đề tài, nên cần trình bày rõ hơn nữa về bộ công cụ bổ sung phiếu hỏi ở phụ lục của báo cáo tổng hợp (đối tượng hỏi, thời điểm điều tra, phương pháp xử lý số liệu). Đồng thời, Nhóm nghiên cứu cần xác định rõ hơn nữa khái niệm kiểm tra công chức trong thực thi công vụ như: (làm rõ những đặc điểm riêng có của hoạt động kiểm tra công chức trong thực thi công vụ gắn với hoạt động quản lý nhà nước, mang tính quyền lực nhà nước và thường xuyên thì rất chung cho hoạt động kiểm tra nói chung). Bên cạnh đó, cần làm rõ các nội dung của kiểm tra công chức trong thực thi công vụ nói chung và của riêng ngành Nội vụ. Trong Chương 2, Nhóm nghiên cứu cần làm rõ thêm khái niệm ngành Nội vụ (liệu Chính phủ có phải là cơ quan thuộc ngành Nội vụ). Về thực trạng hoạt động kiểm tra công chức phải là thực trạng của hoạt động kiểm tra với các nội dung: kế hoạch kiểm tra; tổ chức kiểm tra; phát hiện vấn đề; xử lý vấn đề chứ không phải là kết quả kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý cán bộ, công chức của các Bộ, ngành địa phương. Mặt khác phần thực trạng nên có những đánh giá chung, rút ra những vấn đề vướng mắc trong tổ chức và hoạt động kiểm tra công chức làm cơ sở để đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những vướng mắc từ thực tế đó thì sẽ tăng tính logic, thuyết phục hơn.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá, do quá hạn nên bị hạ một bậc xuống xếp loại Trung bình./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

 

Tin khác