Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.534.517

Khách Online : 18

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”

10:09 28/10/2020 | Lượt xem : 49

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 49

          Ngày 28/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Quản lý theo kết quả trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” do ThS. Đoàn Văn Tình, Phó Trưởng khoa Khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đoàn Văn Tình, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, quản lý theo kết quả là một phương pháp quản lý dựa trên kết quả đầu ra thay vì nguồn lực đầu vào theo phương pháp quản lý truyền thống. Đây là phương pháp quản lý hướng đến hiệu quả cuối cùng. Quản lý theo kết quả đã được áp dụng rộng rãi trong khu vực tư nhưng đang còn mới mẻ, bỡ ngỡ đối với khu vực công, nhất là trong quản lý hoạt động hành chính nhà nước. Từ đó có thể nhận thấy, việc đi sâu nghiên cứu áp dụng phương pháp quản lý theo kết quả trong các cơ quan hành chính nhà nước là rất cần thiết, có ý nghĩa to lớn đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân của bộ máy hành chính nhà nước, trong đó có UBND cấp tỉnh.

ThS. Đoàn Văn Tình thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, Nhóm nghiên cứu đã xây dựng được khung lý thuyết làm cơ sở để nghiên cứu với một hệ thống các khái niệm liên quan như: quản lý theo kết quả, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; nội dung, nguyên tắc, quy trình quản lý theo kết quả. Trên cơ sở đó, đã phân tích được một số vấn đề liên quan đến thực trạng quản lý tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh hiện nay và thực tế áp dụng quản lý theo kết quả tại một số địa phương của nước ta qua kết quả điều tra xã hội học, từ đó rút ra được những nhận xét đáng ghi nhận về kết quả, hạn chế, thách thức và kinh nghiệm đối với việc áp dụng quản lý theo kết quả ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã nêu được một số kinh nghiệm quản lý theo kết quả trong khu vực công của một số quốc gia trên thế giới, rút ra được 5 bài học kinh nghiệm hữu ích có thể vận dụng cho Việt Nam. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 3 quan điểm và 8 giải pháp quản lý theo kết quả tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. Nhìn chung, các giải pháp đưa ra khá cơ bản, toàn diện, cần thiết và có tính khả thi cao. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị cụ thể đối với Chính phủ, Bộ Nội vụ và UBND cấp tỉnh về thực hiện quản lý theo kết quả tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

TS. Dương Quang Tung, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ khung tiêu chí đánh giá kết quả của các cơ quan chuyên môn theo 2 chức năng: tham mưu và cung cấp một số dịch vụ công. Phần thực trạng cần làm rõ, cụ thể hơn thực trạng quản lý của các cơ quan chuyên môn. Tại Chương 3 bỏ phần mục tiêu, nêu quan điểm của nhóm tác giả. Đồng thời, phần đề xuất cần đưa thêm một số nội dung giúp đánh giá chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiến tới đánh giá chính quyền địa phương. Ngoài ra, phần kinh nghiệm nước ngoài của một số nước về đánh giá cá nhân không phù hợp với nội dung nghiên cứu của Đề tài. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cần rà soát, chỉnh sửa một số lỗi kỹ thuật...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác