Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.640.429

Khách Online : 14

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia”

10:13 05/11/2020 | Lượt xem : 153

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 153

          Sáng ngày 05/11/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia” do ThS. Đàm Diệu Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ Nhà nước, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Đàm Diệu Linh, Chuyên viên Phòng Quản lý tài liệu lưu trữ Nhà nước, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, bảo hiểm tài liệu lưu trữ là một nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đối với công tác lưu trữ. Ở Việt Nam vấn đề này mới chỉ được quan tâm trong khoảng vài thập kỷ trở lại đây. Cụ thể, ngày 21/7/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 184/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia đến năm 2010 và giao cho Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước chủ trì xây dựng và thực hiện Đề án. Cho đến nay, vấn đề đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia vẫn còn mang tính thời sự, chưa có những giải pháp thấu đáo. Do đó, việc nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia” này là cần thiết.

ThS. Đàm Diệu Linh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực trạng triển khai công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ tại 4 Trung tâm Lưu trữ quốc gia, Trung tâm Bảo hiểm tài liệu lưu  trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ của Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước trong thời gian qua. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia và chỉ ra những hạn chế, tồn tại của hoạt động này. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia trong thời gian tới, đó là giải pháp về cơ chế, chính sách, nhân lực, nghiệp vụ. Đây là những giải pháp căn bản và có tính khả thi cao. Đặc biệt là giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực bao gồm cả nhân lực về quản lý và nhân lực chuyên môn, nghiệp vụ cũng như nhân lực phục vụ, duy tu, bảo dưỡng và sự phối hợp giữa các cơ quan lưu trữ với các trường đại học trong việc gắn lý thuyết vào thực hành nghề nghiệp.

ThS. Nguyễn Thị Tâm, Nguyên Phó Cục trưởng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho góp ý cho Nhóm nghiên cứu về nội dung như: Cần xây dựng hệ tiêu chuẩn làm căn cứ lựa chọn tài liệu đưa vào bảo hiểm, hạn chế số lượng tài liệu không nhất thiết phải bảo hiểm; cần có chuyên gia xác định giá trị tài liệu lưu trữ tư vấn cho quá trình lựa chọn tài liệu cần được bảo hiểm. Bên cạnh đó, cần chuẩn hóa quy trình bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia gồm đầy đủ các bước có lưu đồ thực hiện. Mặt khác, cần lựa chọn các biện pháp kỹ thuật đồng bộ từ tạo lập đến bảo quản khai thác sử dụng. Các giải pháp kỹ thuật phải mang tính ổn định, lâu dài và kinh tế; bố cục các chương cần phân bổ hợp lý hơn; đối tượng nghiên cứu cần khoanh lại cho phù hợp nội dung của Đề tài. Ngoài ra, cần chỉnh sửa lại một số lỗi kỹ thuật,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá công phu, nghiêm túc, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại khá. Tuy nhiên, do chậm tiến độ theo quy chế sẽ bị hạ 1 bậc xuống còn Trung bình./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác