Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.217

Khách Online : 18

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay”

11:27 23/12/2020 | Lượt xem : 187

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 187

Ngày 23/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Nguyễn Thị Huế, Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Thang Văn Phúc - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng

 

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu đã nghe ThS. Nguyễn Thị Huế, Chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, quyền lực do nhà nước thực hiện diễn ra trên phạm vi rộng lớn, không tránh khỏi nguy cơ vượt quá phạm vi, giới hạn được nhân dân ủy quyền. Vì vậy, đối với nhà nước pháp quyền XHCN kiểm soát quyền lực nhà nước là đặc biệt quan trọng. Với tầm quan trọng đặc biệt về chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước trong bộ máy nhà nước, việc kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó giám sát xã hội đối với hệ thống cơ quan này là tất yếu để bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân. Cùng với thành quả giám sát xã hội hiện nay đối với cơ quan hành chính nhà nước đạt được, còn những hạn chế mà một trong nguyên nhân của tình trạng này là pháp luật hiện hành chưa được hoàn thiện đầy đủ. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay” là rất cần thiết.

 

ThS. Nguyễn Thị Huế, Chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả thực hiện Đề tài.

 

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng nghiên cứu về thực trạng pháp luật về giám sát xã hội đối với cơ quan hành chính nhà nước trong điều chỉnh pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật đã cung cấp cho người đọc có được hiểu biết khá bao quát, có chiều sâu về hệ thống pháp luật giám sát xã hội, có những đóng góp có giá trị cho việc hoàn thiện pháp luật về giám sát xã hội đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Đây là Đề tài được thực hiện công phu, nghiêm túc, sử dụng các phương pháp nghiên cứu bảo đảm được độ tin cậy, hợp lý cùng tinh thần tiếp thu cầu thị qua lần bảo vệ ở cấp cơ sở.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tri – Nguyên Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương nhận xét đề tài

 

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng góp ý cho Nhóm nghiên cứu về một số nội dung cần bổ sung, hoàn thiện như: Cần biên tập lại báo cáo tổng hợp và chỉnh lý lại một số đề mục, thuật ngữ chuẩn xác, khoa học, theo hướng gọn hơn, phù hợp với cấu trúc các chương trong Báo cáo tổng hợp Đề tài. Thêm vào đó, Nhóm nghiên cứu cũng nên bổ sung, so sánh việc giám sát xã hội đối với cơ quan hành chính trước năm 2013 (Hiến pháp 2013) và sau đó nhằm làm nổi bật hơn sự cần thiết của Đề tài.

 PGS. TS. Nguyễn Thu Hà – Phó Trưởng khoa Khoa Nhà nước pháp luật và lý luận cơ sở, Học viện Hành chính Quốc gia đánh giá đề tài

 

ThS. Phạm Minh Triết - Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp Bộ Nội vụ, Ủy viên – Thư ký Hội đồng thông báo kết quả đánh giá Đề tài

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện nghiêm túc, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Phương Anh

 

 

 

Tin khác