Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.096

Khách Online : 60

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên hiện nay”

16:26 30/12/2020 | Lượt xem : 291

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 291

Ngày 30/12/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Giải pháp ngăn ngừa ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên hiện nay” do ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Phòng Tổng hợp - Văn thư - Lưu trữ, Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch hội đồng

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy, Trưởng Phòng Tổng hợp - Văn thư - Lưu trữ, Văn pòng Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu,Tây Nguyên là khu vực có vị trí quan trọng cả về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Nơi đây có những đặc thù về văn hóa, tộc người, tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài những tín ngưỡng, tôn giáo của các tộc người thiểu số, Tây Nguyên còn có các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài. Bên cạnh đó, còn có nhiều hiện tượng tôn giáo mới. Những hiện tượng tôn giáo mới này đã tạo nên sự phong phú, đa dạng của đời sống tôn giáo ở Tây Nguyên, đồng thời cũng tạo ra sự phức tạp, những tác động tiêu cực đến các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực an ninh, trật tự. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, làm rõ những ảnh hưởng tiêu cực của các hiện tượng tôn giáo mới để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những tác động tiêu cực này là một việc làm có ý nghĩa thực tiễn cấp thiết.

ThS. Nguyễn Thị Diệu Thúy thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã trình bày một cách khái quát về bức tranh tôn giáo, tín ngưỡng ở Tây Nguyên hiện nay; làm rõ được một số khái niệm hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo lạ chỉ ra nguyên nhân hình thành các hiện tượng tôn giáo mới, chỉ ra được một số đặc điểm của các hiện tượng tôn giáo mới ở Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã trình bày được những ảnh hưởng tích cực của các hiện tượng tôn giáo mới trên 7 khía cạnh: kinh tế, văn hóa - xã hội; khối đại đoàn kết dân tộc và ý thức quốc gia; an ninh chính trị, trật tự xã hội; hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ; sức khỏe con người; văn hóa truyền thống; tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống. Đồng thời, đã trình bày được các tác động tiêu cực của hiện tượng tôn giáo mới, thể hiện trên 7 khía cạnh. Từ đó, đưa ra các giải pháp (nhận thức, kinh tế, văn hóa, quản lý nhà nước; giải pháp về tổ chức bộ máy; giải pháp để tuyên truyền vận động) nhìn chung các giải pháp khá cụ thể và có tính khả thi cao.

PGS.TS. Đỗ Lan Hiền, Viện trưởng Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Nhóm nghiên cứu nên có luận giải kỹ hơn về phân loại các hiện tượng tôn giáo mới như trong phần giải pháp, kiến nghị để có cách ứng xử phù hợp; phần giải pháp còn quá khiêm tốn chưa cân đối vì đây là nội dung chính của Đề tài; về văn phong cần diễn đạt khoa học hơn; một số phần viết còn sơ sài, thiếu dẫn chứng, minh chứng; các kiến nghị còn khá chung chung, nên cụ thể, có tính mới; thống nhất cách gọi tên dân tộc, Ngoài ra cần chỉnh sửa lại các lỗi kỹ thuật, sửa lại danh mục tài liệu tham khảo.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá công phu, nghiêm túc, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài có tính cấp thiết, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt là về thực tiễn trong bối cảnh các hiện tượng tôn giáo mới đang xuất hiện và diễn biến phức tạp trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác