Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.277

Khách Online : 05

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ“Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực”

14:52 25/02/2021 | Lượt xem : 345

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 345

Ngày 24/02/2021, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực” do TS. Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Vũ Hải Nam, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ thay mặt cho Nhóm  nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, thực thi chính sách là một giai đoạn trong chu trình điều chỉnh chính sách, là bước kế nối của việc ban hành chính sách, là khâu đặc biệt quan trọng để đưa chính sách vào đời sống nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, yêu cầu của chính sách. Tầm quan trọng của giai đoạn thực thi chính sách đòi hỏi cơ quan tổ chức thực thi chính sách phải được thiết kế phù hợp và hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đây là vấn đề đã được nhận thức khá rõ ở nước ta trong những năm gần đây. Tuy nhiên, thực tế quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở Việt Nam cho thấy đang có nhiều bất cập trong quá trình điều chỉnh chính sách mà  khâu yếu nhất nằm ở giai đoạn thực thi chính sách. Nguyên nhân có nhiều nhưng dường như được bắt đầu từ mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách chưa phù hợp và hiệu quả. Điều này, đến lượt nó lại xuất phát từ những thiếu khuyết về nhận thức lý luận và những vướng mắc trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của mô hình cơ quan thực thi chính sách công hiện có.

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học xây dựng mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực” là hết sức cần thiết, có tính thời sự. Đề tài nếu được thực hiện tốt sẽ góp phần tạo lập căn cứ khoa học để xác lập rõ hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tổ chức thực thi chính sách, trước hết là các bộ, các cơ quan ngang bộ và tổ chức tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay.

TS. Vũ Hải Nam thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng cho rằng Nhóm nghiên cứu đã làm sáng tỏ những khía cạnh lý luận cơ bản về mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách: làm rõ các khái niệm liên quan đến mô hình tổ chức thực thi chính sách (chính sách, thực thi chính sách, mô hình, mô hình tổ chức thực thi chính sách). Đồng thời, phân tích nội dung, yêu cầu, điều kiện và các yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi chính sách đối với ngành, lĩnh vực; nhận diện và làm rõ căn cứ xác định 03 mô hình tổ chức thực thi chính sách đang hiện diện trên phương diện lý thuyết và trong thực tiễn (tổ chức thực thi chính sách thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức cơ quan thực thi chính sách song hành và tổ chức cơ quan thực thi chính sách phân tán). Bên cạnh đó, Nhóm Nghiên cứu đã dành trọng tâm nghiên cứu cho việc đánh giá thực trạng pháp luật về cơ quan thực thi chính sách đối với ngành, lĩnh vực và thực trạng tổ chức cơ quan thực thi chính sách đối với một số ngành, lĩnh vực ở Việt Nam theo ba mô hình chính: (cơ quan thực thi chính sách theo mô hình tập trung, thống nhất; cơ quan thực thi chính sách theo mô hình phân cấp, phân quyền; cơ quan thực thi chính sách theo mô hình tản quyền). Đối với từng loại cơ quan này, Nhóm nghiên cứu đã phân tích tương đối sâu về cơ cấu tổ chức và chức năng, thực tiễn hoạt động hoạt động và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân nhằm tìm kiếm căn cứ luận giải cho việc đổi mới mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách đối với một số ngành, lĩnh vực ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất phương hướng và 06 nhóm giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách ở Việt Nam. Về cơ bản, các giải pháp được đề xuất đúng hướng. Một số giải pháp có tính khả thi, có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng trong Chương 1, Nhóm nghiên cứu đề cập đến nhiều nội dung lý luận về chính sách, thực thi chính sách, nhưng nội dung về mô hình tổ chức cơ quan thực thi chính sách thì còn hạn chế, chưa đề cập đến các đặc trưng của các cơ quan này, phân biệt cơ quan thực thi chính sách đối với các cơ quan hành chính khác; các yêu cầu, các yếu tố ảnh hưởng nội dung về kinh nghiệm tổ chức thực thi chính sách chưa rút ra được các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tại Chương 2, việc đánh giá thực trạng tổ chức các cơ quan thực thi chính sách ở Việt Nam với 03 mô hình chưa thật sự cân đối, Nhóm nghiên cứu còn nghiêng nhiều về các cơ quan thực thi chính sách theo mô hình tản quyền. Tuy nhiên, ở đây Nhóm nghiên cứu cần xem lại các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất; Ban quản lý an toàn thực phẩm có phải theo mô hình tản quyền hay không. Vì theo lý luận và thực tiễn, mô hình tản quyền là các cơ quan Trung ương nhưng có các cơ quan trực thuộc đóng tại địa phương, thực hiện quyền lực tại địa phương. Ngoài ra, trong Chương 3, nội dung về đề xất phương hướng tổ chức các cơ quan thực thi còn dàn trải, cần tập trung vào những nội dung cụ thể liên quan đến cơ quan thực thi chính sách.

 

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung, hoàn thiện lại gửi lại 02 phản biện thẩm định lại theo Quy chế quản lý khoa học.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Đạt./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác