Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.640.443

Khách Online : 17

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”

11:01 20/11/2020 | Lượt xem : 194

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 194

Ngày 17/11/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ” do TS. Nguyễn Thị Chinh, Trưởng phòng Nghiên cứu, Ứng dụng và Chuyển giao Khoa học công nghệ, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên, do PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Chinh, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài “Cơ sở khoa học xã hội hóa hoạt động lưu trữ”. Nhóm nghiên cứu đã tóm tắt một số hoạt động triển khai nghiên cứu như: hệ thống hóa các quy định pháp luật hành vi xã hội hóa hoạt động lưu trữ bằng việc: (1) Khảo sát, đánh giá thực trạng Xã hội hóa hoạt động lưu trữ, chỉ ra những kết quả, hạn chế và nguyên nhân; (2) Đề xuất các giải pháp thực hiện xã hội hóa hoạt động lưu trữ ở nước ta hiện nay; (3) Điều tra, khảo sát với 230 phiếu hỏi, về thực trạng xã hội hóa hoạt động lưu trữ và đề xuất luận cứ cho giải pháp hoạt động lưu trữ ở nước ta hiện nay.

TS. Nguyễn Thị Chinh, chủ nhiệm Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã làm rõ một số vấn đề lý luận liên quan xã hội hóa hoạt động lưu trữ: Khái niệm, mục tiêu, phạm vi, nguyên tắc, yêu cầu xã hội hóa hoạt động lưu trữ.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hàm, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét đề tài

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhận xét đề tài

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: Làm rõ các hoạt động lưu trữ xã hội hóa và không xã hội hóa; Việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về xã hội hóa hoạt động lưu trữ quan trọng hơn mô hình hóa; ...

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, mục đích, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin bài: Phương Anh

Tin khác