Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.536.999

Khách Online : 29

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật viên chức năm 2010”

15:07 20/08/2020 | Lượt xem : 33

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 33

          Ngày 20/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Viên chức năm 2010” do TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, hiện nay khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của viên chức cũng như cho quản lý và phát triển viên chức ở nước ta đang còn nhiều hạn chế, bất cập, vừa gây khó khăn cho hoạt động nghề nghiệp của viên chức lại vừa gây khó khăn, vướng mắc cho công tác quản lý nhà nước về viên chức và cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như cho các ngành, lĩnh vực sự nghiệp của đất nước trong bối cảnh mới của đất nước. Sau một thời gian đi vào cuộc sống, Luật viên chức 2010 đã bộc lộ một số bất hợp lý, cần thiết phải nghiên cứu sửa đổi. Do đó Đề tài “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật Viên chức 2010” có tính cấp thiết cao, trực tiếp tạo luận cứ khoa học cho việc sửa Luật viên chức hiện hành.

TS. Nguyễn Thị Ngọc Linh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, Nhóm nghiên cứu đã khái quát hóa được một số vấn đề lý luận cơ bản về viên chức như: khái niệm, đặc điểm, pháp luật và vai trò của pháp luật về viên chức cũng như các nội dung liên quan đến quản lý viên chức, luận giải một số yêu cầu, bổ sung Luật viên chức và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sửa đổi Luật viên chức, đồng thời khái quát pháp luật của một số quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Cộng hòa Pháp và rút ra những kết luận có giá trị tham khảo. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã phân tích khá đầy đủ, rõ ràng thực trạng quy định của Luật và tổ chức thực hiện Luật viên chức 2010, rút ra được  những hạn chế, bất hợp lý và những vấn đề đặt ra. Các nhận xét rút ra nhìn chung là chính xác, cụ thể. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được 4 quan điểm và 12 nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật viên chức 2010. Nhìn chung, các đề xuất đều cần thiết, có tính khả thi; phương pháp nghiên cứu phù hợp; kết cấu, bố cục của Đề tài hợp lý, đảm bảo tính logic.

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước,   Bộ Nội vụ nhận xét Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần phân tích bổ sung thêm các đặc điểm, đặc thù của viên chức chi phối các quy định của luật; mục đích nghiên cứu sửa đổi Luật phục vụ cải cách khu vực hành chính sự nghiệp, tạo cơ sở pháp lý quản lý và xây dựng chính sách nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền, nền kinh tế thị trường, mở cửa và hội nhập quốc tế; cần tạo cơ sở pháp lý thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp công, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp phục vụ người dân và xã hội; về kết quả đánh giá thực trạng các quy định pháp lý trong Luật hiện hành có hạn chế gây trở ngại gì, cần sửa đổi bổ sung các quy định nào; cần đề xuất quy định khung về đối tượng của luật ban hành một luật điều chỉnh chung về viên chức kể cả khu vực công và khu vực tư. Ngoài ra, Chương I cần viết ngắn gọn hơn, đặc biệt phần pháp luật viên chức của một số quốc gia còn dàn trải, cần đi vào trọng tâm các nội dung liên quan đến Luật viên chức của Việt Nam; một số nội dung khái niệm còn trùng lặp giữa Chương I và Chương II; không nên phân tích quá sâu khái niệm dịch vụ công; chú ý một số kiến nghị đề xuất với các cấp phải bảo đảm theo nội dung kết quả của Đề tài không quá dàn trải; cần chỉnh sửa về hình thức trình bày và lỗi chính tả; cần chú ý viết tài liệu tham khảo theo đúng quy định,...

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn thiết thực, cung cấp các luận cứ khoa học sửa đổi bổ sung Luật viên chức tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để xây dựng và phát triển đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác