Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.640.426

Khách Online : 13

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ”

09:57 30/11/2020 | Lượt xem : 171

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 171

Ngày 27/11/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ: “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ” do ThS. Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

PGS.TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Đề tài đã giới thiệu sơ lược về Đề tài “Cơ sở khoa học sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ”.

ThS. Vũ Thị Thanh Thủy, Chủ nhiệm Đề tài trình bày tổng quát nghiên cứu

ThS. Hà Văn Huề, Thư ký Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài.

ThS. Hà Văn Huề, Thư ký Đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng Đề tài đã hệ thống được những vấn đề lý luận cơ bản của lưu trữ học và khoa học pháp lý, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ. Đề tài có tính thực tiễn rất cao, góp phần giải quyết trực tiếp nhu cầu của thực tiễn thi hành pháp luật đang đặt ra, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ.

TS. Trần Hoàng Nguyên, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Phản biện 1 nhận xét Đề tài

ThS. Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, Ủy viên Hội đồng nhận xét Đề tài

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, Ủy viên Hội đồng nhận xét đề tài

ThS. Đỗ Quốc Toán, Phó Cục trưởng, Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng nhận xét đề tài

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp được kết quả nghiên cứu phân tích thực trạng, những khiếm khuyết trong Luật Lưu trữ, bám sát vào nội dung đề tài, đưa ra được kiến nghị những sửa đổi cần thiết của Luật Lưu trữ 2011. Đề tài nghiên cứu này cũng tham khảo đa dạng nguồn tư liệu trong và ngoài nước, có độ tin cậy cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: Sở hữu tài liệu lưu trữ; Thời hạn giải mật; Xã hội hóa tài liệu lưu trữ; Nên để lưu trữ cấp huyện là lưu trữ lịch sử,...

TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Ủy viên – Thư ký Hội đồng thông báo kết quả đánh giá Đề tài

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Triệu Văn Cường đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, mục đích, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Phương Anh

Tin khác