Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.561.227

Khách Online : 11

Hoạt động nghiên cứu khoa học vủa Bộ Nội Vụ

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”

10:10 02/01/2020 | Lượt xem : 410

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 410

Ngày 31/12/2019, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” do CN. Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm Đề tài.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn, làm Chủ tịch.

PGS.TS Nguyễn Minh Mẫn phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, CN. Đỗ Thị Thanh Hà, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, nền kinh tế nước ta chuyển sang cơ chế thị trường và hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, cải cách hành chính là một tất yếu nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả. Cùng với các ngành, các cấp cải cách thủ tục hành chính về công tác khen thưởng là việc tất yếu phải thực hiện. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan làm công tác thi đua khen thưởng của các cấp đã tích cực rà roát, tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế về công tác thi đua khen thưởng trong đó đã ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung của thủ tục hành chính trong khen thưởng. Tuy nhiên, thực tế triển khai đến nay, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thủ tục hành chính trong công tác khen thưởng tại các cấp còn tồn tại một số hạn chế như vẫn còn nhiều thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà, chưa phù hợp với thực tế, khó thực hiện, chậm sửa đổi, bổ sung. Việc công khai thủ tục hành chính chưa được quan tâm thường xuyên. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành, địa phương còn kéo dài; chưa có quy định rõ ràng về trách nhiệm của mỗi cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, việc lựa chọn nghiên cứu đề tài “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khen thưởng trong giai đoạn hiện nay” là công việc hết sức cần thiết và có tính thời sự cao để theo kịp sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


CN. Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Chánh Văn phòng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của Đề tài, Hội đồng nghiệm thu cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu, đã làm rõ được một số khái niệm, nội dung liên quan đến thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính, nêu bật các yếu tố tác động các nguyên tắc, nội dung và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời cũng chỉ ra các hình thức khen thưởng cấp nhà nước theo quy định hiện hành của Luật Thi đua, Khen thưởng và nghiên cứu một cách cụ thể các nội dung, các yếu tố liên quan đến thủ tục hành chính và đưa ra 4 nội dung cơ bản trong cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước ở nước ta hiện nay. Phần thực trạng cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua được Nhóm nghiên cứu xem xét một cách khá cụ thể, công phu trên các mặt: các quy định của pháp luật, thực trạng thực thi, những ưu điểm, hạn chế trong thực thi thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước từ năm 2016 đến nay. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra hệ thống số liệu thứ cấp được cập nhật công phu và đáng tin cậy, với cái nhìn của người trong cuộc, Nhóm nghiên cứu đã phân tích, lý giải một cách có hệ thống và khoa học. Ngoài ra, xuất phát từ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính trong thi đua, khen thưởng nói chung và cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng cấp nhà nước nói riêng, nhóm tác giả đã xác định 3 mục tiêu, đặt ra 5 nhiệm vụ cụ thể và đề xuất 8 giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tới. Các nhiệm vụ nêu trên là khá toàn diện, các giải pháp đưa ra khá thiết thực và có tính khả thi cao trong công tác cải cách thủ tục hành chính đối với khen thưởng cấp nhà nước nói riêng và công tác thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay nói chung.


PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét phản biện Đề tài.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: thủ tục hành chính đã cải cách nhiều nhưng vẫn còn rườm rà và vẫn lọt đối tượng khen thưởng không xứng và chưa đúng. Như vậy lỗ hổng ở đâu? nên đề xuất chủ thể, lộ trình và nguồn lực cụ để thể thực thi giải pháp; nên đánh giá thời gian qua kết quả cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng cấp nhà nước đã cải cách được như thế nào, hiệu quả ra sao, đánh giá trong thời gian tới; bổ sung trích dẫn các số liệu được sử dụng trong báo cáo tổng quan bảo đảm chính xác, cụ thể; về phần văn phân tích phải thật cụ thể, không chung chung.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Minh Mẫn đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Về cơ bản Đề tài đã thực hiện nghiêm túc, mục đích, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Tin khác