Video giới thiệu
Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.646.173

Khách Online : 15

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện

Nghiệm thu chuyên đề khoa học “Đánh giá tình hình thực hiện phân cấp tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay”

09:41 18/01/2016 | Lượt xem : 4626

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4626

Chiều ngày 12/01/2016, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học Đánh giá tình hình thực hiện phân cấp tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hiện nay (chuyên đề) do TS. Trần Nghị, Trưởng phòng Nghiên cứu quản lý viên chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu do TS. Trần Văn Ngợi, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm Chủ tịch.

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên của Hội đồng nghiệm thu, đại diện lãnh đạo và nghiên cứu viên các đơn vị thuộc Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

TS. Trần Nghị - Chủ nhiệm chuyên đề báo cáo kết quả nghiên cứu

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã nghe TS. Trần Nghị trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của chuyên đề. Theo đó, chuyên đề đã tập trung nghiên cứu, làm rõ một số vấn đề lý luận về phân cấp và phân cấp tuyển dụng viên chức; đánh giá thực trạng phân cấp tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ khi Pháp lệnh cán bộ, công chức được ban hành đến này, chỉ ra những ưu điểm và tồn tại, hạn chế cũng như xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế đó; từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức trong thời gian tới.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Nhận xét đánh giá về kết quả nghiên cứu của chuyên đề, Hội đồng nghiệm thu cho rằng chuyên đề đảm bảo tiến độ về thời gian, có kết cấu hợp lý, đưa ra được nhiều thông tin hữu ích. Nội dung chuyên đề đã bao quát được những vấn đề cần nghiên cứu; đồng thời, đã nêu lên được một số nhận xét, đánh giá về thực trạng thực hiện phân cấp tuyển dụng viên chức ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hai giai đoạn, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác phân cấp tuyển dụng viên chức nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng viên chức trong thời gian tới.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, chuyên đề cũng còn một số nội dung cần tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện như: cần bổ sung thêm phần sự cần thiết, tổng quan tình hình nghiên cứu; về phạm vi nghiên cứu của chuyên đề cần xác định phạm vi nghiên cứu cho tới thời điểm hiện nay và tập trung chủ yếu vào công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương 1 cần làm rõ nội dung khái niệm phân cấp tuyển dụng viên chức làm cơ sở để đánh giá thực trạng ở Chương 2 và các yếu tố ảnh hưởng tới phân cấp tuyển dụng viên chức. Chương 2 thiên về liệt kê, trình bày nội dung các văn bản mà ít đưa ra quan điểm riêng của nhóm tác giả qua những tư liệu đã tổng hợp được do đó cần tổng hợp, rút gọn lại; phần đánh giá tình hình thực hiện phân cấp tuyển dụng viên chức còn lẫn sang thực trạng quản lý viên chức. Ngoài ra, chuyên đề chưa đánh giá được thực trạng các văn bản quy phạm pháp luật do các địa phương ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng viên chức; các hạn chế nêu ra cần có thêm minh chứng cụ thể; giải pháp đưa ra còn chung chung, cần bám sát vào thực trạng phân cấp tuyển dụng viên chức để có các giải pháp sát thực, hiệu quả, đồng thời cần xác định được giải pháp nào là giải pháp trọng tâm…

Kết quả đánh giá: Hội đồng nhất trí đánh giá chuyên đề đạt loại Khá./.

Nguyễn Trang


Tin khác