Video giới thiệuThống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.661.271

Khách Online : 43

Đoàn Thanh Niên

Đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học đối với viên chức trẻ Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ

16:57 09/02/2015 | Lượt xem : 5309

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5309

          Viện Khoa học tổ chức nhà nước là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ với Bộ Khoa học và Công nghệ. 

          Viện vừa thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước; vừa giúp  Bộ trưởng quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

          Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Viện luôn chú trọng đến việc mở rộng quy mô và chất lượng đội ngũ nghiên cứu viên của mình. Hiện nay, Viện có gần 65 công chức, viên chức, với 09 Phòng, Trung tâm. Tuy nhiên để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Chính Phủ, Bộ Nội vụ giao phó, Viện phải có một đội ngũ công chức, viên chức không chỉ đông đảo về số lượng mà phải mạnh cả về phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực công tác. Hiện nay, đội ngũ công chức, viên chức của Viện ngày càng đông đảo về số lượng, dần được chuẩn hoá và trẻ hoá. Chỉ tính từ 2009 trở lại đây, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng được trẻ hoá. Nếu năm 2009, Viện có 40 công chức, viên chức trong đó có 03 tiến sĩ, 13 thạc sỹ, 20 cử nhân thì đến năm 2014 Viện có 03 tiến sĩ, 24 thạc sĩ (trong đó có 02 nghiên cứu sinh), 30 cử nhân và hiện nay đội ngũ viên chức này ngày càng được trẻ hoá do được đào tạo sớm hơn, nhanh hơn. Đội ngũ nghiên cứu viên cũng ngày được trẻ hoá, rất nhiều viên chức trẻ có tuổi đời từ 25 đến 30 có trình độ, phẩm chất tốt được lựa chọn tuyển vào làm việc tại Viện. Nếu lấy tiêu chí độ tuổi viên chức trẻ là từ 40 tuổi trở xuống, thì hiện nay, đội ngũ viên chức trẻ chiếm trên 50%. Đây là lực lượng kế cận, đảm bảo cho sự chuyển giao liên tục, vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng sự nghiệp vẻ vang của Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

          Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm nghiên cứu khoa học để phát hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và xã hội, và để sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. Người viên chức muốn làm nghiên cứu khoa học phải có kiến thức nhất định về lĩnh vực nghiên cứu và cái chính là phải rèn luyện cách làm việc tự lực, có phương pháp. Từ đó, giúp cho người viên chức có được sự trưởng thành hơn trong tư duy, phương pháp làm việc, kiến thức chuyên môn,…bổ trợ không nhỏ cho quá trình công tác.

          Đa phần viên chức trẻ thường cần phải được đào tạo thêm, và tự trau dồi, rèn luyện mới có thể đáp ứng được yêu cầu cần và đủ của một người nghiên cứu khoa học. Đó là sự trau dồi về chuyên môn, tác phong, phương pháp nghiên cứu; đó là sự hoàn thiện các điều kiện về học vị theo đúng quy định. Vì vậy, việc đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học đối với viên chức trẻ của Viện là một hoạt động phù hợp với điều kiện, khả năng, và nhu cầu công việc.

          Trong thực tế, hoạt động nghiên cứu khoa học của đội ngũ nghiên cứu viên trẻ của Viện luôn được lãnh đạoViện và các đơn vị trong Viện đặc biệt quan tâm. Bản thân các viên chức trẻ cũng đã có ý thức trong việc nghiên cứu khoa học một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Về cơ bản, hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức trẻ  thuộc Viện thường tập trung ở một số nội dung như sau:

          - Tham gia làm thành viên cho các đề tài cấp Bộ, đề tài cấp cơ sở, các chuyên đề cấp Viện… Một trong chức năng cơ bản của Viện là nghiên cứu khoa học, vì vậy, hàng năm Viện thường xuyên tiến hành triển khai các đề tài khoa học từ cấp Bộ cho đến cấp cơ sở. Tham gia làm thành viên cho đề tài các cấp mà đặc biệt là đề tài cấp cơ sở là một trong những điều kiện thuận lợi để viên chức trẻ của Viện bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học.. Thông qua việc làm thành viên, viết các chuyên đề khoa học cho các đề tài, hội thảo, các viên chức trẻ có thể tích lũy thêm kiến thức, làm quen và rèn phong cách nghiên cứu khoa học, tạo nên những tiền đề ban đầu cho những bước phát triển tiếp theo.

          - Một cách khác để nghiên cứu viên trẻ của Viện có thể trưởng thành hơn trong hoạt động nghiên cứu khoa học đó là mạnh dạn tham gia làm chủ nhiệm các chuyên đề cấp Phòng. Nếu như tham gia làm thành viên cho đề tài, các viên chức trẻ mới chỉ có thể tiếp cận hoạt động khoa học trên một mảng hẹp theo nội dung mình được phân công, nhưng khi tham gia làm chủ nhiệm các chuyên đề cấp Phòng, các nghiên cứu viên trẻ có thể tiếp cận hoạt động khoa học một cách toàn diện, từ khi bắt đầu cho đến khi đạt kết quả cuối cùng của chuyên đề. Nói chung là tất cả những hoạt động để có được kết quả nghiên cứu tốt nhất cho một đề tài. Chính vì vậy, để tích lũy kinh nghiệm, khả năng nghiên cứu khoa học, thì tham gia làm chủ nhiệm các chuyên đề cấp Phòng là một trong những con đường cơ bản, và ngắn nhất.

          - Song song với việc viết chuyên đề nghiên cứu, tham gia làm thành viên các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở thì việc viết các bài đăng báo, tạp chí, viết sách… là một trong những cách để các nghiên cứu viên trẻ của Viện có sự trưởng thành hơn trong khoa học. Viết bài đăng báo, tạp chí cũng là một trong những hình thức nghiên cứu khoa học cơ bản, nhưng khác với viết chuyên đề nghiên cứu của đề tài viết bài đăng báo, tạp chí có những yêu cầu riêng. Đó là sự lô-gic trong bài viết, sự trong sáng của ngôn từ,… thường yêu cầu cao hơn so với viết chuyên đề nghiên cứu. Đặc biệt là đòi hỏi các viên chức trẻ phải có sự nhanh nhạy với các vấn đề lý luận và thực tiễn đang “nóng” để khai thác. Chính vì vậy, có thể coi viết bài đăng báo, tạp chí là một bước phát triển mới trong nghiên cứu khoa học của viên chức trẻ.

          Những nội dung trên là những bước cơ bản nhất để viên chức trẻ có thể trưởng thành về nhiều mặt, không chỉ là nghiên cứu khoa học. Việc tham gia viết chuyên đề, viết bài sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ nghiên cứu viên trẻ tích lũy thêm kiến thức, tự tin trong nghiên cứu và trong mọi hoạt động nói chung. Không chỉ vậy, tham gia nghiên cứu khoa học còn giúp đội ngũ viên chức trẻ đáp ứng được các điều kiện khi tham gia các khóa đào tạo sau đại học như học Cao học, Nghiên cứu sinh. Và cả tăng thêm nguồn thu nhập, đáp ứng cho cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ trẻ.

          Tuy nhiên, bên cạnh những viên chức trẻ có ý thức tự rèn luyện trong khoa học, thì vẫn tồn tại một bộ phận viên chức trẻ chây ỳ trong nghiên cứu, hoặc có thái độ coi thường việc nghiên cứu, coi đó là việc “tầm chương, trích cú”. Những suy nghĩ này vẫn tồn tại và thậm chí là tồn tại trong cả những cán bộ trẻ đã có thành tích trong nghiên cứu khoa học. Trước hết là có một số cán bộ trẻ chỉ coi việc nghiên cứu khoa học là việc hình thức, chỉ để đáp ứng với yêu cầu chuyên môn của đơn vị. Cho nên những viên chức trẻ này chỉ viết cho đạt chỉ tiêu, không chú ý đến chất lượng và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học.

          Hoặc, lại có những trường hợp, các viên chức trẻ chỉ chú ý tham gia nghiên cứu khoa học khi có yêu cầu của quá trình đạo tạo, như đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ. Theo quy định thì nếu có bài viết đăng báo, tạp chí thì học viên Cao học mới được cộng điểm khi bảo vệ; và khi xét tuyển Nghiên cứu sinh thì có yêu cầu về cả số lượng bài viết, công trình khoa học đã công bố. Tất nhiên, những cán bộ trẻ này khi được cử đi thi, học thì vốn đã có những thành tích nhất định về khoa học, chuyên môn và quá trình công tác; thế nhưng, nếu chỉ có suy nghĩ tham gia nghiên cứu khoa học một cách bị động như trên thì sẽ không tránh khỏi tính mùa vụ trong nghiên cứu, chất lượng bài viết không cao, và sự trưởng thành sẽ không đúng với khả năng của từng viên chức.

          Chính vì vậy, để có thể đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học đối với viên chức, nghiên cứu viên trẻ tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần phải thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:

          ­Một là, nâng cao hơn nữa nhận thức của viên chức trẻ về tầm quan trọng, vai trò của nghiên cứu khoa học.

          Trước hết cần khẳng định, hoạt động nghiên cứu khoa học có vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của đội ngũ cán bộ khoa học nói chung, trong đó có đội ngũ nghiên cứu viên trẻ. Nó góp phần tạo nền tảng kiến thức chuyên môn cho mỗi viên chức của Viện. Tuy vậy, trong thực tế hiện nay, vẫn có những viên chức trẻ có nhận thức chưa đầy đủ, thậm chí sai lệch về vai trò của nghiên cứu khoa học. Chính những suy nghĩ này đã gây nên sự dễ dãi trong hoạt động nghiên cứu, không tạo được những bước phát triển cần thiết trong nghiên cứu. Do đó, để đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học của đội ngũ viên chức trẻ, Viện cần phải nâng cao nhận thức của đội ngũ nghiên cứu viên trẻ về vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học. Khi đã có nhận thức đúng, từng viên chức trẻ sẽ tự giác, chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu. Từ đó khuyến khích được tinh thần hăng say, trách nhiệm, nhiệt tình trong nghiên cứu của từng nghiên cứu viên.

          Hai là, lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước có những ưu tiên, tạo điều kiện cho viên chức trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

          Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Viện. Chính vì vậy, chất lượng của hoạt động này luôn được Viện đặt lên hàng đầu. Hàng năm, Viện thường xuyên có sự phân bổ các đề tài, chuyên đề đến từng đơn vị. Đồng thời tổ chức các chuyên đề cấp Phòng cho các đoàn viên thanh niên. Đây là điều kiện để các nghiên cứu viên trẻ có thể tham gia vào hoạt động khoa học của Viện. Tuy nhiên, việc tham gia này cũng không phải đơn giản đối với các viên chức trẻ. Bởi vì, trong hoạt động khoa học thì kinh nghiệm nghiên cứu và uy tín khoa học luôn được đánh giá cao. Để đảm bảo chất lượng, cần có các nhà khoa học có kinh nghiệm tham gia làm cộng tác viên để chỉ bảo, góp ý.      Do vậy, để khuyến khích viên chức trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện và các Phòng, các Trung tâm thuộc Viện cần có sự ưu tiên nhất định đối với đội ngũ này. Các chủ nhiệm đề tài có thể lựa chọn những chuyên đề phù hợp, ưu tiên cho các cán bộ trẻ. Hoặc Viện có những cơ chế khuyến khích nhất định cho nghiên cứu viên trẻ tham gia đấu thầu đề tài, đề xuất tên các chuyên đề nghiên cứu. Đồng thời, bên cạnh sự ưu tiên, cần đảm bảo có những biện pháp cần thiết để đảm bảo chất lượng của các công trình khoa học có viên chức trẻ tham gia hoặc làm chủ nhiệm, như: tăng cường kiểm tra, đôn đốc, có sự giúp đỡ của các nhà khoa học giàu kinh nghiệm,…

          Ba là, thường xuyên tổ chức những buổi Tọa đàm, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa những nhà khoa học đi trước với đội ngũ nghiên cứu viên trẻ về hoạt động nghiên cứu khoa học.

          Kinh nghiệm của các thế hệ nghiên cứu đi trước luôn có vai trò to lớn đối với sự trưởng thành của đội ngũ nghiên cứu trẻ. Nếu được sự giúp đỡ, dìu dắt của các lớp nghiên cứu cha, anh thì đội ngũ nghiên cứu viên trẻ sẽ tiến bộ rất nhanh về nhiều mặt, đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc tạo môi trường, điều kiện để đội ngũ viên chức trẻ được học hỏi kinh nghiệm từ các lớp nghiên cứu đi trước là rất cần thiết. Một trong những biện pháp thiết thực là tổ chức những buổi tọa đàm, gặp mặt trao đổi kinh nghiệm giữa những cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm với đội ngũ nghiên cứu viên trẻ của Viện. Những hoạt động này đã được Viện tổ chức, tuy vậy vẫn chưa có tính thường xuyên, liên tục. Do đó, trong thời gian tới cần có nhiều hơn, thường xuyên hơn những hoạt động này. Tuy nhiên, việc học hỏi kinh nghiệm các thế hệ đi trước không phải là chỉ ở các buổi tọa đàm, gặp mặt mà việc học hỏi này có thể diễn ra mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động công tác của đơn vị.

          Bốn là, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên trong việc xây dựng, phát động các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học trong đội ngũ nghiên cứu viên trẻ.

           Các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Viện có vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quá trình tự đào tạo và phát triển của nghiên cứu viên trẻ của Viện. Đây là tổ chức có khả năng tập hợp và bồi dưỡng lý tưởng cho viên chức trẻ của Viện, bởi vì đa phần đội ngũ viên chức trẻ đều nằm trong độ tuổi đoàn. Thông qua hoạt động đoàn, nhiều viên chức trẻ đã có sự phát triển nhanh chóng về nhiều mặt. Đoàn thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, tổ chức, tập hợp đội ngũ viên chức trẻ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Để thực hiện được nhiệm vụ này, Đoàn thanh niên Viện cần xây dựng và phát động nhiều phong trào thi đua nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ trẻ, như: thi đua viết bài đăng bản tin, tạp chí; thi đua đạt thành tích cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học,… Đoàn thanh niên cần tranh thủ sự ủng hộ của lãnh đạo Viện, có những biện pháp tuyên dương, khích lệ những viên chức trẻ có nhiều thành tích trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Xây dựng những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đoàn thanh niên cũng cần đưa tiêu chí về thành tích nghiên cứu khoa học đối với đội ngũ viên chức trẻ vào trong việc đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chưc đoàn hàng năm.

          Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Đội ngũ viên chức trẻ của Viện là lực lượng kế cận quan trọng, đảm bảo cho sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ. Trong thời gian tới, đội ngũ viên chức trẻ sẽ ngày càng được tăng cường, bổ sung, do đó họ sẽ là lựng lượng có vai trò ngày càng quan trọng đối với quá trình xây dựng và phát triển Viện. Để đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của Viện giao cho, mỗi viên chức trẻ cần phải cố gắng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt. Việc đẩy mạnh quá trình tự đào tạo trong nghiên cứu khoa học là một yêu cầu, cũng như là biện pháp quan trọng để đội ngũ viên chức trẻ có thể trưởng thành, đáp ứng sự kỳ vọng của các thế hệ nghiên cứu đi trước. Muốn vậy, cần phải có sự quan tâm, khích lệ của lãnh đạo Viện đối với đội ngũ viên chức trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học; sự xung kích, đi đầu của Đoàn thanh niên trong việc tạo sự hứng khởi, hăng hái nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên. Và đặc biệt là cần phải có ý thức tự giác, trách nhiệm của chính từng viên chức trẻ của Viện đối với hoạt động nghiên cứu khoa học./.

Đào Thị Lanh

Tham luận tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học tổ chức nhà nước lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2017

Tin khác