Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.278.773

Khách Online : 32

Hội thảo “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020”

12:50 31/12/2015 | Lượt xem : 5072

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5072

Sáng ngày 30/12/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi hội thảo xây dựng đề án“Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng bộ Bộ Nội vụ chủ trì hội thảo.

Tham dự buổi hội thảo có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Ban chấp hành các Đảng ủy cơ sở trực thuộc Bộ, đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và thành viên Ban soạn thảo đề án “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020”.


Đồng chí Lê Minh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng Bộ Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đ/c Lê Minh Hương nhấn mạnh: Với vai trò cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính (CCHC), đòi hỏi quá trình triển khai CCHC của Bộ Nội vụ phải có tính quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, trở thành hình mẫu về CCHC trong các cơ quan của Chính phủ. Vì vậy, công tác CCHC không đơn thuần là hoạt động của các đơn vị chức năng trong Bộ, mà cần có sự chỉ đạo thống nhất từ Đảng bộ Bộ Nội vụ tới các cấp ủy đảng trực thuộc, đồng thời phải có sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể trong Bộ, của toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong Bộ. Để đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ, Đảng bộ Bộ Nội vụ cần phải tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ CCHC theo quy định của Chính phủ. Trong đó, tập trung vào nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng tiêu chuẩn ISO nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo hướng hiện đại. Đồng thời tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đối với công tác chính quyền, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2020 và góp phần kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng và bộ máy chính quyền từ Bộ đến cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ và năng lực, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức trong các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, bảo đảm quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác CCHC trong toàn Đảng Bộ.


Đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, thành viên Ban soạn thảo trình bày tóm tắt nội dung Đề án

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ,  Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, thành viên Ban soạn thảo Đề án đã trình bày tóm tắt nội dung Đề án. Theo đó, trong những năm qua, Bộ Nội vụ đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 với 6 nội dung: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và đã đạt được nhiều kết quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế như tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án vẫn còn chậm, phân loại, đánh giá công chức, viên chức còn tình trạng nển nang, xuề xòa, ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm v.v... Ngoài ra, nội dung của dự thảo đề án đưa ra một số giải pháp thực hiện như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác CCHC của Bộ Nội vụ thông qua lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục bảo đảm sự nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ CCHC; tăng cường chỉ đạo công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ về CCHC và nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu về vai trò trách nhiệm triển khai Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020, kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch CCHC hàng năm của Bộ Nội vụ; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Đề án v.v...


Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Viện KHTCNN, đại diện BCH Đảng bộ Viện KHTCNN phát biểu tham luận tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia hội thảo cũng phát biểu các tham luận nhằm sửa đổi, bổ sung góp phần xây dựng nội dung của dự thảo Đề án. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Viện, đại diện Ban chấp hành Đảng ủy Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tham luận, nêu bật những thành tựu về CCHC mà Viện đã đạt được trong năm 2015 như tuyên truyền về công tác CCHC thông qua các ấn phẩm định kỳ là Bản tin Thông tin nền CCHC nhà nước, Điểm báo tuần, Bản tin Tin học và hành chính, các thông tin hoạt động của Viện được cập nhật thường xuyên trên Trang thông tin điện tử của Viện; tham gia cuộc thi tìm hiểu về CCHC do Bộ phát động; triển khai xây dựng các đề án, dự án đạt kết quả cao như đề án “Thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng”, đề án này đã trình Bộ Chính trị và được đánh giá cao về chất lượng; tham gia phối hợp với Vụ Công chức -Viên chức thẩm định đề án “Vị trí việc làm” cho các Bộ, ngành và địa phương; thực hiện đề án “Xây dựng ngân hàng đề thi” phục vụ thi tuyển cũng như thi nâng ngạch công chức; điều tra xã hội học chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công v.v...Về phương hướng nhiệm vụ năm 2016 gắn với công tác CCHC, Đảng ủy Viện đề xuất 3 nội dung: tăng cường triển khai các đề án và dự án có chất lượng, tăng cường công tác chính trị tư tưởng và phát huy vai trò gương mẫu của các cán bộ đảng viên gắn với CCHC, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên thể hiện qua các bài viết nghiên cứu.


Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận hội thảo, đồng chí Lê Minh Hương ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tham luận, ý kiến góp ý và đề xuất cho Đề án của các đại biểu và đề nghị các đơn vị tiếp tục góp ý bằng văn bản để hoàn thiện Đề án phục vụ mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Nội vụ./.

Anh Duy