Video giới thiệu

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.365.976

Khách Online : 27

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

14:32 17/08/2017 | Lượt xem : 3614

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3614

Ngày 16/8/2017, Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước (Viện KHTCNN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (Hội nghị).

Tham dự Hội nghị có các Đảng ủy viên, chi ủy và giúp việc cấp ủy của 03 Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện KHTCNN. Đồng chí Trần Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KHTCNN đã tới dự và chủ trì Hội nghị. 


Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Trần Văn Ngợi chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 2 thay mặt BCH Đảng bộ Viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Viện KHTCNN đã triển khai kịp thời các văn bản và tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức. Đảng bộ Viện đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất mà lãnh đạo Bộ giao. Việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn có nhiều cải tiến, đảm bảo về thời gian, tiến độ và chất lượng, hiệu quả. Các đảng viên trong Đảng bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, các đồng chí đảng viên là trưởng, phó các phòng, trung tâm đã phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu trên cả phương diện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các công tác của Đảng, chính quyền. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức, đảm bảo chất lượng, các đảng viên sau khi được kết nạp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao. Đảng bộ Viện cũng đã chú trọng đến công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm với việc tổ chức thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa.


Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 2 Lê Anh Tuấn trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy phối hợp cùng lãnh đạo Viện và tổ chức đoàn thể tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc đúng tiến độ; tiếp tục triển khai, học tập, quán triệt và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện và xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường lãnh đạo công tác đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Viện, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở...


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên đại diện cho các Chi bộ; các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với nội dung báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và cho rằng để đạt được những thành tích trong 6 tháng đầu năm 2017 là nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nội vụ, sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy Viện đã đảm bảo duy trì sự đoàn kết nội bộ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Viện. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng để hoàn thiện Báo cáo cần chỉnh sửa một số nội dung như: Nêu rõ hơn về phương hướng, nhiệm vụ; phần hạn chế, tồn tại và nguyên nhân cần gia cố thêm, các giải pháp còn mang tính khẩu hiệu, cần cụ thể làm gì, làm như thế nào. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng cần tăng cường giao lưu giữa các chi bộ cũng như với các Đảng bộ khác, trong các buổi sinh hoạt chi bộ cần chú trọng lồng ghép công tác chuyên môn với công tác Đảng…

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Trần Văn Ngợi đã biểu dương toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí Ngợi đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến góp ý của các đảng viên tại Hội nghị để rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, mong muốn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với chất lượng cao, đảm bảo đúng tiến độ./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng