TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Giới thiệu Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Chi bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước được hình thành cùng với sự ra đời của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Thông tin thuộc Ban Tổ chức – Cán bộ của Chính phủ (tiền thân của Viện Khoa học tổ chức nhà nước) năm 1990. Khi mới thành lập, Chi bộ chỉ có 06 đảng viên. 

Sau hơn 23 năm thành lập và phát triển không ngừng, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của Chi bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước; nhằm nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 539 –QĐ/ĐUBNV ngày 23/4/2014 thành lập Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Cho đến nay, Đảng bộ Viện có tổng số 32 đảng viên/65 công chức, viên chức và người lao động (chiếm tỷ lệ 50%), trong đó đảng viên nữ 17 đồng chí, đảng viên nam 15 đồng chí; đảng viên chính thức: 28, đảng viên dự bị: 04; đảng viên có trình độ trên đại học: 23 đồng chí (trong đó có 01 PGS, 5 tiến sĩ); thạc sĩ: 17 đồng chí (02 đồng chí đang làm nghiên cứu sinh), đảng viên có trình độ đại học và cao đẳng 10 đồng chí. Đảng bộ Viện có 01 đồng chí là Lãnh đạo Bộ và 01 đồng chi nguyên là lãnh đạo Bộ tham gia sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định thành lập và chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ Viện KHTCNN năm 2014


Đồng chí Trần Văn Ngợi, Bí thư Đảng ủy trao quyết định lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện KHTCNN năm 2014

Trong hai ngày 19 - 20/3/2015, Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa II nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí, đồng chí Trần Văn Ngợi – Quyền Viện trưởng – là Bí thư, đồng chí Lê Anh Tuấn là Phó Bí thư và 05 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện.

1.      Đ/c Trần Văn Ngợi – Bí thư Đảng ủy

2.      Đ/c Lê Anh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy

3.      Đ/c Chu Tuấn Tú – Đảng ủy viên

4.      Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng – Đảng ủy viên

5.     Đ/c Nguyễn Huyền Hạnh – Đảng ủy viên

6.     Đ/c Trần Nghị  – Đảng ủy viên

7.     Đ/c Nguyễn Thu Huyền – Đảng ủy viên

Các đại biểu Đảng ủy cấp trên tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHTCNN khóa II nhiệm kỳ 2015-2020

Về cơ cấu tổ chức, Đảng bộ Viện gồm 03 Chi bộ để thuận lợi cho việc quản lý, sinh hoạt và triển khai các hoạt động của Đảng, cụ thể như sau:

- Chi bộ 1 gồm các Phòng Nghiên cứu tổ chức, Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ, công chức, Phòng Nghiên cứu quản lý viên chức.

1. Bí thư: Đ/c Lê Anh Tuấn

2. Phó Bí thư: Đ/c Tạ Ngọc Hải

3. Chi ủy viên: Đ/c Trần Nghị

- Chi bộ 2 gồm Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin và Thư viện khoa học.

1. Bí thư: Đ/c Chu Tuấn Tú

2. Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Hưng

3. Chi ủy viên: Đ/c Đào Mạnh Hoàn

- Chi bộ 3 gồm Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Nghiên cứu các tổ chức hội, phi chính phủ và đào tạo, Phòng Nghiên cứu tiền lương và các chế độ chính sách.

1. Bí thư: Đ/c Nguyễn Huyền Hạnh

2. Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thu Huyền

3. Chi ủy viên: Đ/c Vũ Trường Giang

Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức Nhà nước cũng thành lập Ủy ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí do Đ/c Lê Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và các đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng, Đào Mạnh Hoàn.

          II. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN QUA

1.Về công tác tư tưởng chính trị, tư tưởng:

          Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ duy trì thường xuyên việc thực hiện giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; thường xuyên phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các Chi bộ đã tổ chức việc học tập các Nghị quyết của Đảng theo chỉ đạo của Đảng ủy; phổ biến quán triệt cho đảng viên trong Chi bộ các văn bản mới của tổ chức Đảng cấp trên và các quy định của Nhà nước để đảng viên của Chi bộ thực hiện.

          Tập thể cấp uỷ luôn quan tâm, làm tốt công tác ổn định tư tưởng, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, thường xuyên lắng nghe ý kiến quần chúng góp ý cho các đảng viên, lãnh đạo Viện  chỉ đạo công việc chuyên môn và công tác xây Đảng. Kịp thời giải quyết thắc mắc và những nguyện vọng chính đáng của Đảng viên và quần chúng. Đảng uỷ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia  nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% đảng viên của Đảng bộ không vi phạm quy định 19 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm; không có công chức, viên chức, đảng viên và người thân của công chức, viên chức, đảng viên mắc tệ nạn xã hội.

2. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn

Đảng uỷ đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Viện, Công đoàn, Đoàn Thanh niên bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Viện, lãnh đạo các cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Viện, có các biện pháp để động viên, khuyến khích các đảng viên và quần chúng làm việc có chất lượng và hiệu quả công việc. Trong thời gian qua, Viện đã đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Viện đã chủ trì thực hiện 10 đề tài độc lập cấp Nhà nước, hơn 35 chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 15 dự án điều tra cơ bản. Viện là cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử Chính phủ, biên soạn lịch sử Bộ Nội vụ. Ngoài ra, Viện đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ với các tổ chức khoa học, công nghệ khác. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, Viện đã xuất bản hàng chục đầu sách, trong đó có nhiều công trình được đánh giá cao.

- Viện đã tham gia giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ xây dựng một số chủ trương, chính sách của Đảng như chuẩn bị nội dung các nghị quyết của Đảng, các đề án trình Bộ Chính trị, Ban bí thư ; Ban Cán sự Đảng Chính phủ các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Quốc Hội, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ về cải cách hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước, phát triển đội ngũ công chức, viên chức.

- Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nội vụ; tổ chức quản lý, đánh giá, nghiệm thu việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ  bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, chế độ quy định của Nhà nước. Xây dựng, trình lãnh đạo Bộ ban hành Quy chế Quản lý khoa học của Bộ Nội vụ.

- Viện đã thực hiện tốt công tác thông tin khoa học. Đã biên tập và phát hành Bản tin Thông tin cải cách nền hành chính nhà nước; biên tập các tờ tin Điểm bảo tuần, Tin học và Hành chính. Xây dựng và quản lý Thư viện khoa học của Viện. Hợp tác, phối hợp có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học với nhiều tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

- Viện đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiên cứu khoa học và chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức của Viện. Kiện toàn cơ cấu tổ chức, bổ sung đội ngũ công chức, viên chức của Viện nhằm đáp ứng yêu cầu và phát triển và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tổ chức bộ máy của Viện gồm 10 đơn vị trực thuộc, đội ngũ công chức, viên chức của Viện ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, đa số cán bộ nghiên cứu có trình độ đại học và trên đại học. Viện đã góp phần  cung cấp nguồn cán bộ lãnh đạo Bộ (03 Thứ trưởng) và nhiều lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó của một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

3. Về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng Đảng

Đảng  uỷ đóng vai trò quan trọng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Viện để kiện toàn tổ chức của Viện, ban hành Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; trong công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện, xây dựng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức của Viện; quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, tiếp nhận và tuyển dụng đội ngũ công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu công việc của Viện. Trong các nhiệm kỳ 2010 - 2012 và 2012 - 2015, cấp ủy Viện đã tham gia ý kiến, nhận xét, đánh giá, đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp trên bổ nhiệm 01 Thứ trưởng; lãnh đạo Bộ bổ nhiệm 02 Phó Viện trưởng, 01 Phó Vụ trưởng; đánh giá, nhận xét để Viện trưởng xem xét, bổ nhiệm mới 04 Trưởng phòng, tiếp nhận và bổ nhiệm 04 Phó Trưởng phòng, bổ nhiệm tại chỗ 06 Phó Trưởng phòng.

          Đảng bộ duy trì thường xuyên các biện pháp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên.Việc sinh hoạt chi bộ đã được duy trì đều đặn hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội chi bộ. Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; thực hiện có nề nếp, sinh hoạt có nội dung, nâng cao chất luợng sinh hoạt Đảng. Trong các buổi sinh hoạt mang tính chất thường kỳ đã có tổ chức việc trao đổi, thảo luận các vấn đề nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt bảo đảm đúng yêu cầu của Điều lệ và đặc điểm hoạt động của Viện.

Công tác phát triển đảng viên cũng được cấp uỷ thường xuyên quan tâm, coi trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, nhiều đảng viên mới đã được kết nạp và trưởng thành tại Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước. Từ năm 2012 đến nay đã phát triển, kết nạp được 10 đảng viên, cử 15 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng. Đảng bộ thực hiện đầy đủ các quy định trong điều lệ Đảng, sinh hoạt đều đặn, thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ đúng thời hạn, có nội dung sinh hoạt phong phú, có tinh thần đoàn kết nhất trí.

4. Thành tích đạt được

Do sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng ủy cấp trên, tập thể Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

Về tập thể :

          - Trong các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Chi bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước liên tục được Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ công nhận là Chi bộ đạt danh hiệu « trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ».

          - Năm 2009, Chi bộ được Đảng ủy cơ quan Bộ Nội vụ khen thưởng nhân dịp sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động «  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ».

          Về cá nhân: từ năm 2009 đến nay

          - Năm 2012, đồng chí Bí thư Chi bộ Trần Anh Tuấn được Đảng bộ Khối tuyên dương là một trong 500 Bí thư Chi bộ tiêu biểu.

          - 03 đảng viên của Chi bộ (đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, đảng viên) được Đảng ủy khối cơ quan trung ương tặng Bằng khen «  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ » 5 năm liên tục .

          - 03 đảng viên của Chi bộ (đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Chi ủy viên) được Đảng ủy Khối cơ quan trung ương tặng Bằng khen «  Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ » 03 năm liên tục.

- 02 đảng viên của Chi bộ được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn