TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015”

          Ngày 11/8/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu một số vấn đề sửa Luật tổ chức Chính phủ 2015” do ThS. Nguyễn Thị Quỳnh, Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu tổ chức, Viện Khoa học tổ chức nhà nước làm chủ nhiệm.

          Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.

TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 đã được Chính phủ nghiên cứu, soạn thảo trình Quốc Hội ban hành với nhiều nội dung mới nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về đổi mới, cải cách Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước, nhất là cụ thể hóa nội dung và tinh thần cải cách của Hiến pháp năm 2013 về Chính phủ và các mối quan hệ quyền lực giữa Chính phủ với các thiết chế nhà nước khác. Tuy nhiên, sau một số năm thi hành, đến nay Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 đã bộc lộ một số vấn đề lớn cần phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung (bước đầu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ năm 2019). Do vậy, việc nghiên cứu Đề tài này là rất cần thiết, thể hiện tính chủ động, bài bản trong nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Kết quả nghiên cứu của Đề tài góp phần cung cấp cái nhìn toàn diện, sâu rộng về những bất cập, hạn chế, vướng mắc của Luật tổ chức Chính phủ hiện hành; cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, trên cơ sở đó xác định phạm vi, mức độ cần sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, kết quả nghiên cứu của Đề tài cũng góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, cũng như tổ chức bộ máy nhà nước nói chung.


ThS. Nguyễn Thị Quỳnh thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Nhóm nghiên cứu đã có những khảo sát khá toàn diện về kinh nghiệm của một số nước trong điều chỉnh pháp luật về Chính phủ. Kết quả nghiên cứu giúp hoàn thiện kỹ thuật lập pháp trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật về Chính phủ ở nước ta. Đồng thời, đã chỉ ra những điểm mới mang tính cải cách của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, nhất là về chế định Thủ tướng Chính phủ; bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã phân tích đánh giá một số bất cập hạn chế của Luật này về các chế định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, bao gồm cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp, trong đó có vấn đề rất lớn như mối quan hệ giữa Chính phủ với chính quyền địa phương; giữa Chính phủ với Quốc hội.

Bên cạnh đó, Đề tài cũng đã đánh giá những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 trong Luật một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020. Từ đó, đã nêu ra một số khuyến nghị với một số cơ quan có liên quan, trong đó có khuyến nghị cho phép đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh về tiếp tục sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật tổ chức Chính phủ năm 2015. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tiễn thi hành nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trên các lĩnh vực, Đề tài đã nêu ra những kết quả đạt được và chỉ ra những bất cập, hạn chế trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ; của Bộ, cơ quan ngang bộ trên một số lĩnh vực như quản lý điều hành nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý, cung cấp dịch vụ công; phân cấp quản lý. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu cũng đã phân tích đánh giá thực trạng mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan trong bộ máy nhà nước ở Trung ương, nhất là mối quan hệ kiểm soát quyền lực giữa Chính phủ với Quốc hội - cơ quan thực hiện quyền lập pháp; về mối quan hệ phân quyền, phân cấp giữa Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ với chính quyền địa phương,…


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung nhưvề cơ sở lý luận, cần bổ sung những nghiên cứu, đánh giá chủ trương, quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của Chính phủ, về đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đặt trong tổng thể cải cách bộ máy nhà nước phù hợp với quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, chủ động hội nhập quốc tế. Đồng thời, làm rõ vị trí, vai trò, chức năng của Luật tổ chức Chính phủ trong hệ thống pháp luật (trong đó có mối quan hệ với Hiến pháp), cũng như trong công cuộc cải cách bộ máy nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước cần được đề cập đầy đủ và toàn diện hơn trong xác định cơ sở lý luận của sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính phủ. Ngoài ra, vấn đề nêu trong phần tổng quan còn khá phân tán, nên tập trung vào chủ đề sửa luật là chính và ta đã sửa thì kinh nghiệm sửa thế nào; cần nêu các nguyên tắc triết lý khi tiến hành sửa luật; nên có phần so sánh vị trí của Chính phủ với các luật tổ chức của bộ máy nhà nước; cần rà soát, sửa chữa lỗi chính tả,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, kết cấu hợp lý, logic, có hướng tiếp cận đúng. Đề tài đã cơ bản đạt được mục tiêu, và hoàn thành các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra. Kết quả nghiên cứu của Đề tài đã làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản của Luật tổ chức Chính phủ năm 2015 cần phải được sửa đổi, bổ sung; nhiều kiến nghị, đề xuất của Đề tài về cơ bản có giá trị và ứng dụng thực tiễn thiết thực. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn