TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính”

Ngày 30/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính” do TS. Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ tại Quảng Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Mạnh Cường, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, hiện đại hóa hành chính là một trong những nội dung cơ bản Cải cách hành chính đã được Chính phủ xác định trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Để thực hiện được những mục tiêu cụ thể của Chương trình, các cơ quan nhà nước nói chung trong đó có các Bộ, cơ quan ngang Bộ đều phải triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Văn phòng Bộ với tư cách là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, đầu mối nhiều quy trình xử lý công việc giữa các đơn vị thuộc Bộ cũng như giữa các Bộ với các cơ quan càng đòi hỏi phải tiến hành nhiều giải pháp trong đó có giải pháp về tổ chức và hoạt động để đáp ứng yêu cầu của việc hiện đại hóa nền hành chính. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, bên cạnh chức năng quan trọng là tham mưu tổng hợp và bảo đảm hậu cần cho hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ, ở một số Bộ, Văn phòng Bộ cũng được giao nhiều nhiệm vụ là đầu mối hoặc trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp, vì vậy việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ để đáp ứng yêu cầu của việc hiện đại hóa hành chính là yêu cầu cấp thiết được đặt ra.

TS. Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được của đề tài, Hội đồng cho rằng đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã khái quát và tổng hợp tương đối toàn diện về cơ sở lý luận về hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ trong bối cảnh hiện đại hóa hành chính, làm rõ được những khái niệm cơ bản như: Văn phòng, hiện đại hóa văn phòng, hiện đại hóa hành chính. Đồng thời, nhóm nghiên cứu cũng đã làm rõ được những vấn đề cơ bản liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Bộ, các yếu tố tác động đến tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ và những yêu cầu hiện đại hóa hành chính.

Bên cạnh đó, Đề tài đã có sự đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ ở nước ta hiện nay. Từ các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức của Văn phòng Bộ để đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Văn phòng. Thông qua việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của Văn phòng một số Bộ, Nhóm nghiên cứu đã rút ra được những ưu điểm và hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ. Bên cạnh những ưu điểm đã được phân tích, một số hạn chế bất cập đáng chú ý cũng đã được nhóm nghiên cứu rút ra như: tổ chức bộ máy của các Bộ chưa thống nhất theo một cơ cấu chung thống nhất. Từ những hạn chế trên, Nhóm nghiên cứu đã xác định được một số nguyên nhân chủ yếu về những hạn chế của tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ. Trong đó, đáng chú ý như các quy định về pháp luật hiện hành, đội ngũ làm công tác văn phòng chưa đáp ứng so với thực tế. Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hành chính. Các giải pháp về cơ bản là phù hợp với thực tế và có khả năng áp dụng,...TS. Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng, Bộ Nội vụ phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: nhận định đánh giá kết quả hoạt động Văn phòng của một số Bộ chưa chính xác, còn cảm tính và chưa cập nhật. Việc phân tích còn rời rạc giữa các Bộ, chưa phân tích theo từng nhóm vấn đề để có sự so sánh đối chiếu tìm ra cái chung để có giải pháp tổ chức bộ máy Văn phòng cũng như phương thức hoạt động phù hợp. Trong Chương 2, một số nhận định đánh giá ưu điểm về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ chưa có sự phân tích và minh chứng thêm vào đó nguyên nhân của những kết quả đã đạt được cũng chưa được nhóm nghiên cứu xác định.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, cho rằng đây là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc và có nhiều giá trị để nghiên cứu, tham khảo cho công tác tổ chức và hoạt động của Văn phòng Bộ. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn