TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội”

Ngày 24/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội” do ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan, Chuyên viên cao cấp, Vụ Tổ chức phi chính phủ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Đề tài có ý nghĩa cấp thiết trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, các hội, tổ chức phi chính phủ ngày càng tăng nhanh về số lượng và phong phú về loại hình, hình thức tổ chức, đa dạng về phương thức hoạt động. Thực tế hiện nay, các hội, tổ chức phi chính phủ ở nước ta với nhiều tên gọi như hội, liên hiệp hội, đoàn, liên đoàn, ủy ban, câu lạc bộ, quỹ. Tuy nhiên, cho đến nay, Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 về "Luật quy định quyền lập hội" vẫn còn hiệu lực thi hành, nhiều quy định của Sắc lệnh này đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế về tổ chức, hoạt động của hội đã thay đổi từ đó đến nay.

Năm 2006, thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH11 kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XI, ngày 19 tháng 11 năm 2005 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chính phủ đã xây dựng Dự án Luật về hội và tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XI đã thảo luận cho ý kiến. Do còn nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến nội dung Dự án Luật về Hội nên Quốc hội Khóa XI chưa xem xét, thông qua Dự án Luật này. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Kết luận số 102-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã đề ra yêu cầu: “Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội xem xét việc ban hành Luật về lập hội”. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Luật về Hội” là cần thiết.


ThS. Nguyễn Thị Thanh Loan thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã liệt kê được khá nhiều công trình liên quan đến chủ đề nghiên cứu, phân tích làm rõ được một số vấn đề lý luận liên quan đến xã hội dân sự; về loại hình hội, tổ chức phi chính phủ; khái quát lịch sử hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam; quan hệ giữa hội, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam và tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Đồng thời, đã hệ thống hóa một số vấn đề về tổ chức và hoạt động của tổ chức phi chính phủ, kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ ở một số nước. Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong thời gian qua; khái quát về công tác quản lý nhà nước đối với hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam, chỉ ra những kết quả và hạn chế; phân tích bối cảnh và yêu cầu luật hóa về quản lý nhà nước đối với hội, tổ chức phi chính phủ theo yêu cầu Hiến pháp năm 2013 và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng trong điều kiện hiện nay. Nhóm nghiên cứu đã bước đầu đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong thời gian tới; đưa ra kiến nghị, đề xuất khung thể chế Luật về hội, đây là nội dung trọng tâm và có ý nghĩa nhất đối với Đề tài này.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ nhận xét phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần lập luận rõ tính cấp thiết của Đề tài một cách tập trung, ngắn gọn mang tính khái quát: sự phát triển của hội và yêu cầu quản lý nhà nước bằng luật đối với hội ở nước ta; những hạn chế trong việc thực hiện quyền lập hội của người dân và quản lý nhà nước đối với hội; yêu cầu thể chế hóa quyền lập hội của người dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013. Phần tổng quan tình hình nghiên cứu cần nêu rõ những kết quả đã đạt được, những vấn đề chưa rõ; nên thể hiện lại mục đích, nhiệm vụ và đối tượng, phạm vi nghiên cứu cần khái quát rõ ràng, chính xác hơn.

Về cơ sở lý luận xây dựng luật về hội, tập trung phân tích làm rõ các vấn đề sau: sự phát triển tất yếu khách quan của hội; yêu cầu quản lý bằng pháp luật đối với hội; tầm quan trọng và sự cần thiết của pháp luật về hội; đặc điểm của pháp luật về hội; các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về hội; yêu cầu bức thiết phải ban hành Luật về Hội ở nước ta hiện nay. Về kết cấu có thể chuyển một số nội dung của Chương 3 lên Chương 1. Ngoài ra, cần cập nhật lại số liệu cho chuẩn xác; đề xuất các giải pháp phải có căn cứ khoa học; tài liệu phải có trích dẫn nguồn cụ thể để đảm bảo tính minh bạch của các kết quả nghiên cứu; cần rà roát và chỉnh sửa lỗi đánh máy, trình bày, diễn đạt...


Quang cảnh bổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Văn Tất Thu, Chủ tịch Hội đồng đánh giá mặc dù còn một số ít điểm cần bổ sung, nhưng về tổng thể Đề tài là một sản phẩm nghiên cứu nghiêm túc, các nhiệm vụ của Đề tài đạt yêu cầu. Một số giải pháp tương đối khả thi sát với thực tiễn hiện nay của Việt Nam, vì thế có giá trị thiết thực đối với xây dựng các chính sách, đổi mới thể chế quản lý và có thể làm cơ sở khoa học xây dựng Luật về Hội. Một số nội dung trong Đề tài có giá trị góp phần vào công tác nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo trong xây dựng chương trình, nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hội. Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng


Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn