TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan”

Ngày 09/7/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan” do ThS. Trần Danh Đại, Trưởng phòng Phòng Quản trị hệ thống và Cơ sở dữ liệu, Trung tâm Tin học, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.


PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Trần Danh Đại, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, cùng với xu thế phát triển chung của Chính phủ điện tử và công cuộc cải cách hành chính nhà nước, tài liệu điện tử đang dần thay thế một số tài liệu giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giữa Chính phủ với công dân. Điều đó có nghĩa là trong tương lai không xa, tài liệu điện tử sẽ là một trong những nguồn chính nộp lưu vào lưu trữ. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay hầu như Lưu trữ cơ quan chưa thu được nguồn tài liệu này, do đó nguy cơ mất mát, hư hại tài liệu điện tử rất dễ xảy ra, làm tổn thất đến số lượng, chất lượng của tài liệu điện tử thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Chính vì vậy, Đề tài có tính cấp thiết và có ý nghĩa cả về phương diện lý luận và phương diện thực tiễn.


ThS. Trần Danh Đại thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã làm rõ các vấn đề chung về tài liệu lưu trữ điện tử và thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; làm rõ khái niệm tài liệu lưu trữ điện tử; tổng hợp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử; làm rõ sự cần thiết của việc thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan và nghiên cứu một số kinh nghiệm quốc tế và rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời, Đề tài đã phân tích thực trạng thu thập tài liệu lưu trữ điện tử tại các Lưu trữ cơ quan hiện nay, cụ thể: thực trạng các quy định của nhà nước về thu thập tài liệu lưu trữ; tình hình thu thập tài liệu lưu trữ điện tử tại các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; đánh giá các điểm còn hạn chế, bất cập, xác định nguyên nhân của những hạn chế.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp thu thập tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ cơ quan về xây dựng nguyên tắc, yêu cầu quy trình, cơ chế chính sách, giải pháp nghiệp vụ, giải pháp nguồn nhân lực, về cơ bản các đề xuất và bố cục Đề tài tương đối hợp lí, phương pháp nghiên cứu phù hợp.


ThS. Nguyễn Thị Tâm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ phản biện Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: phần mở đầu cần diễn đạt lại mục tiêu, nhiệm vụ phải thống nhất với mục tiêu nghiên cứu; phạm vi cần xác định rõ hơn (không gian, thời gian và nội dung). Chương I, cần hệ thống và phân tích sâu một số vấn đề lý luận và quy định pháp lý về thu thập tài liệu lưu trữ điện tử; Chương II, kết quả khảo sát chưa đi sâu vào thực trạng thu thập tài liệu lưu trữ điện tử, nhiều số liệu thuộc nội dung của công tác văn thư, quản lý văn bản điện tử nên chưa sát với Đề tài; Chương 3, giải pháp về nguyên tắc, quy trình thu thập không có tính mới vì mới chỉ tổng hợp lại các quy định của văn bản hiện hành, do đó cần phân tích thêm, còn lẫn lộn giữa nguyên tắc và yêu cầu; cần cập nhật quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; ngoài ra, cần rà roát và chỉnh sửa lỗi đánh máy, trình bày, diễn đạt...


TS. Chu Thị Hậu, nguyên Trưởng khoa Khoa Văn thư – Lưu trữ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ nhận xét cho Đề tài

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài không chỉ góp phần bổ sung thêm cơ sở lý luận về nghiệp vụ thu thập tài liệu lưu trữ điện tử mà còn là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác thu thập tài liệu lưu trữ, đồng thời góp phần giúp các Lưu trữ cơ quan có cơ sở chuẩn bị cho việc nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử. Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin,ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn