TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006-2020”

Ngày 29/06/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006 -2020” do TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, nguyên Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội làm Chủ tịch.


GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Lê Anh Tuấn, thư ký Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Bộ Nội vụ là một trong những Bộ được ra đời sớm nhất, có lịch sử song hành cùng lịch sử của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Nội vụ cũng là cơ quan Chính phủ nhiều lần được điều chỉnh, phù hợp với sứ mệnh qua từng thời kỳ. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển gần 75 năm Bộ Nội vụ đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng bộ máy nhà nước nói riêng cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước nói chung.

Các công trình đã có về lịch sử Chính phủ, lịch sử ngành Tổ chức nhà nước cũng như về lịch sử Bộ Nội vụ đã có hiện nay tái hiện nhiều chặng đường phát triển của các cơ quan này đồng thời có tác dụng khái quát nên những bài học kinh nghiệm quan trọng. Lịch sử Bộ Nội vụ được biên soạn đến năm 2005. Từ năm 2006 đến nay, trong quá trình phát triển, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ cũng có nhiều thay đổi, biến động. Trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc và có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế nhưng cũng mắc một số hạn chế. Việc tổng kết lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006 - 2020 cho phép rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Bộ Nội vụ và cho các thế hệ công chức của Bộ trong giai đoạn cách mạng mới.


TS. Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Thư ký Đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Mặt khác, đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (trong đó có lịch sử các bộ, ban, ngành). Do đó đề tài “Biên niên Lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 2006 - 2020” là một đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, không chỉ với ngành tổ chức nhà nước mà với nhiều tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu có nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu các đề tài có liên quan.

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã nêu được những nội dung cơ bản của lịch sử trong thời gian 15 năm qua. Các sự kiện được trình bày khá hệ thống, bao quát. Nêu được vị thế của Bộ Nội vụ trong hệ thống chính trị đất nước, các sự kiện chính yếu liên quan đến trách nhiệm, chức năng của Bộ trong thời gian trên. Nhìn chung, các sự kiện được chọn lọc, trung bình khoảng 30 sự kiện trên năm. Các sự kiện này phản ánh những nội dung cơ bản của khoảng 25 đến 30 nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ được Chính phủ phân công thực hiện. Các cơ quan trực thuộc Bộ (hơn 20 đơn vị) được trình bày trên cơ sở lựa chọn những sự kiện tiêu biểu nhất.

Các sự kiện trong mỗi giai đoạn đề cập đến các lĩnh vực hoạt động khác nhau của Bộ Nội vụ, thậm chí có sự kiện liên quan đến toàn ngành Nội vụ, nhất là những văn bản về tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, cải cách hành chính, hoặc liên quan đến điều chỉnh ngạch, bậc, chế độ lương bổng của cán bộ, công chức, viên chức … . Qua các sự kiện, người đọc có thể hiểu được nhiệm vụ chủ yếu của Bộ và ngành Nội vụ trong từng giai đoạn, cụ thể từ 2011 - 2015 là giai đoạn thực hiện đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước và cải cách chế độ công vụ, công chức; từ 2016 - 2020 là giai đoạn Bộ Nội vụ tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, quản lý hành chính, trong đó có công tác quản lý Bộ Nội vụ.


PGS.TS. Nguyễn Đình Lê, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phản biện Đề tài

Nhìn chung các sự kiện được tập hợp khá đầy đủ, trình bày một cách khách quan, toàn diện thể hiện rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước, quản lý và điều hành đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đóng vai trò đầu mối trong công tác thi đua khen thưởng Nhà nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: cần làm rõ tiêu chí lựa chọn sự kiện và thời gian của Đề tài (thời điểm kết thúc nhiệm kỳ); cần bổ sung thêm các sự kiện liên quan đến việc sắp xếp tổ chức và bộ máy quản lý của Bộ Nội vụ, vị trí và mối quan hệ của các cơ quan như Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia, Cục Văn thư- Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương với Bộ Nội vụ; cần rà soát, thống nhất cách đặt tên sự kiện, nên ngắn gọn hơn nữa giảm thiểu sự trùng lặp giữa tên sự kiện và nội dung sự kiện… Ngoài ra, cần rà soát chỉnh sửa lại các lỗi về diễn đạt, lỗi chế bản và bổ sung tài liệu tham khảo.

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm viết tiếp Biên niên lịch sử Bộ Nội vụ giai đoạn 1945-2005 và lịch sử phát triển của Bộ Nội vụ trong thời gian gần 15 năm (từ 2006 - 2020) một cách đầy đủ, khách quan, qua đó rút ra những bài học bổ ích phục vụ cho việc xây dựng Bộ Nội vụ ngày càng vững mạnh, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.


TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu tiếp thu và cảm ơn các ý kiến góp ý của Hội đồng


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn