TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 31-KH/ĐUBNV ngày 31/10/2019 của Đảng ủy Bộ Nội vụ về tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Nội vụ, trong hai ngày 28 và 29/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ.

Về phía Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước có đồng chí: Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Nội vụ, Viện trưởng; đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Viện cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước.


Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng khi tổ chức vào thời điểm toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đang đẩy mạnh thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Bộ Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020) và 30 năm thành lập Viện KHTCNN. Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị Đại hội phát huy cao độ trí tuệ tập thể và tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên, tập trung thảo luận cho ý kiến bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ; xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp ý kiến. Đại hội tiến hành với phương châm: Đoàn kết -  Đổi mới - Sáng tạo- Phát triển.


Quang cảnh Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; quy chế bầu cử và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đảng bộ Viện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: Trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, việc triển khai một số ít đề tài, chuyên đề, dự án còn bị chậm về thời gian, tiến độ thực hiện; đội ngũ đảng viên, nghiên cứu viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu cao còn mỏng, chưa đáp ứng được thực tế ngày càng tăng các nhiệm vụ và yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn…

Để khắc phục những hạn chế trên, Đại hội đã thảo luận và thông qua các  phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó đã xác định các chỉ  tiêu về chuyên môn nghiệp vụ, về công tác cán bộ, tổ chức Đảng và phát triển Đảng cụ thể như: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Viện KKHTCNN phấn đấu đến năm 2025 tăng 40 % số lượng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do các phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên của Viện thực hiện, đảm bảo 100% nhiệm vụ khoa học, công nghệ được nghiệm thu, đánh giá xếp loại từ Khá trở lên, không có xếp loại Trung bình. Đảm bảo 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Nội vụ; phấn đấu 100% chi bộ đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó ít nhất 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15-20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ trực thuộc xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp làm việc giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, chương trình kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể giữ vững danh hiệu vững mạnh, tiêu biểu hàng năm.


Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao nội dung các báo cáo và tham luận trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh các giải pháp Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: nghiên cứu mở rộng nghiên cứu các vấn đề xung quanh lĩnh vực khoa học tổ chức nhà nước, đặc biệt trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Viện KKHTCNN cần mạnh mẽ bứt phá, sáng tạo hơn nữa để có được những sản phẩm nghiên cứu chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt của từng Chi bộ và Đảng bộ theo hướng đổi mới, sáng tạo phong phú, thiết thực hơn; tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện năng lực chuyên môn đặc biệt là năng lực phản biện đối với từng đảng viên trong Đảng bộ để đáp ứng tốt công việc trong thời gian tới.

Đồng chí Triệu Văn Cường,Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy,

Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Văn Cường, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ Viện KHTCNN đã đạt được, đảm bảo về nề nếp sinh hoạt chi bộ, tinh thần chủ động, tự phê bình và phê bình của các đảng viên thuộc Đảng bộ. Đồng chí Triệu Văn Cường đề nghị, Đảng bộ Viện KHTCNN nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Anh Tuấn để hoàn thiện dự thảo Báo cáo; đồng thời, mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc, hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; mỗi đảng viên cần thấm nhuần các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, chủ động nâng cao tư duy và trình độ lý luận chính trị, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội.


Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Đại hội cũng đã thông qua Đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Viện KHTCNN nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tiến hành bầu nhân sự khóa mới và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đúng theo quy định, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa III nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Lê Anh Tuấn thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa III nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhận nhiệm vụ và bày tỏ sự cảm ơn Đảng ủy Bộ Nội vụ đã quan tâm lãnh đạo và hướng dẫn tận tình, sát sao, giúp công tác tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:


Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Viện khóa III


Biểu quyết thông qua các Văn kiện của Đại hội


Đồng chí Nguyễn Huyền Hạnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội


Đồng chí Tạ Ngọc Hải phát biểu ý kiến tại Đại hội


Đồng chí Nguyễn Thu Hà trình bày tham luận tại Đại hội

Tin: Đỗ Hồng; Ảnh: Anh Ngọc

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn