TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức 2008”

Ngày 25/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ Cơ sở khoa học sửa đổi Luật cán bộ, công chức 2008” do TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Nguyễn Huyền Hạnh, chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, Luật cán bộ, công chức năm 2008 ra đời đã đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập pháp về CBCC ở nước ta. Với giá trị pháp lý cao nhất là Luật, các quy phạm điều chỉnh về CBCC đã được tiếp nhận, áp dụng, tạo hành lang pháp lý vững chắc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công chức, công vụ. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã đạt được nhiều tiến bộ, song cũng còn tồn tại nhiều khiếm khuyết cần sửa đổi, bổ sung. Mới đây, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, có hiệu lực từ tháng 7/2020 nhằm khắc phục một số điểm bất hợp lý, không còn phù hợp và bổ sung các quy định mới đối với đối tượng CBCC, đáp ứng yêu cầu, tình hình mới của đất nước.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu ngày càng cao của nền hành chính quốc gia hiện đại, vững mạnh, nghiên cứu thực tế cho thấy mặc dù đã có sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức năm 2019 nhưng vẫn còn một số quy định hiện hành đang bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định. Cụ thể như các quy định về: xác định đối tượng là CBCC và biên chế CBCC cấp xã; các quy định đối với vị trí việc làm và xác định khung năng lực đối với vị trí việc làm; các quy định cần thiết xử lý đối với việc ban hành văn bản quy phạm trái luật; về tiêu chuẩn bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; về biệt phái công chức; điều động công chức trong thời gian tập sự; luân chuyển công chức...  

Các bất cập tại Luật cán bộ, công chức năm 2008 và những sửa đổi, bổ sung chưa triệt để tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức năm 2008, Luật viên chức năm 2010 đã gây khó khăn trong thực thi trên thực tiễn, chưa phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ CBCC, về công tác cán bộ nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Vấn đề này cần nghiên cứu nghiêm túc, bài bản để xây dựng Luật này theo hướng hoàn thiện toàn diện, sửa đổi, bổ sung căn cơ hơn trong tương lai.


TS. Nguyễn Huyền Hạnh, Phó Viện trưởng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã hệ thống hóa, làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về cán bộ, công chức và pháp luật về cán bộ công chức (khái niệm, đặc điểm, tính chất, sự phát triển của pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta từ năm 1945 đến nay). Nhóm nghiên cứu đã khái quát pháp luật về quan lại thời phong kiến của Việt Nam; hệ thống hóa quy định pháp luật về công chức của một số nước trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quá trình sửa đổi bổ sung Luật cán bộ, công chức.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội phản biện Đề tài

Bên cạnh đó, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong các quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008 và thực trạng tổ chức thực hiện từ khi Luật cán bộ, công chức có hiệu lực cho đến nay; chỉ ra những kết quả đã đạt được, hạn chế và các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đồng thời, đã phân tích yêu cầu của bối cảnh, tình hình mới đối với công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức ở Việt Nam và đề xuất quan điểm, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Nhìn chung cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu trong điều kiện Luật cán bộ, công chức năm 2008 vừa được sửa đổi (bổ sung các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu) về cơ bản là hợp lý. Về kết cấu báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khá hợp lý. Chủ nhiệm Đề tài đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng cấp cơ sở để chỉnh sửa, bổ sung Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đạt chất lượng.


PGS.TS. Vũ Thư, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phản biện Đề tài

Hội đồng cho rằng nhóm nghiên cứu nên tập trung luận giải sâu một số định hướng nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ví dụ như: “Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị”. Hoặc “Xây dựng Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài”. Hay “Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện thí điểm một số chủ trương: Mở rộng việc thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng”… Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng cần bổ sung, gia công thêm một số đề xuất của đề tài sao cho tăng tính thuyết phục; rà soát một số lỗi dịch thuật để hiểu chính xác, nhất quán hơn; cần trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo cụ thể để đảm bảo độ tin cậy.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao những nỗ lực và sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của Đề tài có giá trị tham khảo rất tốt cho việc tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức trong thời gian tới. Chủ tịch cũng yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội dung nghiên cứu của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn