TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyên thông, mạng xã hội”

Ngày 22/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa cấp Bộ “Nghiên cứu các giải pháp để công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyên thông, mạng xã hội” do ThS. Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS TS. Triệu Văn Cường Chủ trì buổi họp buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, TS. Trần Việt Hoa, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trong những năm gần đây, các cơ quan lưu trữ, đặc biệt là các Trung tâm Lưu trữ quốc gia tìm tòi, thử nghiệm nhưng chưa thực sự quy chuẩn, từ trước tới nay chưa có công trình nào nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp tổng thể cho việc công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông, mạng xã hội. Để đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của hoạt động này, rất cần có những nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, nhằm giúp các cơ quan lưu trữ có những giải pháp hữu ích trong việc tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.

Đề tài được thực hiện là một trong những công trình nghiên cứu đánh giá vai trò của các kênh truyền thông, mạng xã hội trong việc quảng bá tài liệu lưu trữ, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; định hướng cung cấp thông tin lý luận, giải pháp cần thiết, sử dụng hữu hiệu các kênh truyền thông, mạng xã hội để giới thiệu tài liệu lưu trữ.


TS. Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với những yêu cầu trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước, việc xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử đặt ra những đòi hỏi mới với công tác lưu trữ. Đặc biệt, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan lưu trữ không chỉ bảo quản an toàn tài liệu mà phải hướng tới việc phát huy giá trị tài liệu phục vụ công chúng, trong đó chú trọng việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ, quảng bá hoạt động của ngành lưu trữ phù hợp với xu hướng ứng dụng các kênh truyền thông, mạng xã hội.


PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu phản biện cho Đề tài.

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã đề xuất một số giải pháp đổi mới, đa dạng hóa hình thức công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy giá trị tài liệu. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học của việc giới thiệu tài liệu lưu trữ bằng các kênh truyền thông và mạng xã hội. Ưu điểm của Đề tài là khảo sát thực trạng có cơ sở xây dựng, ban hành văn bản pháp lý trong công bố, giới thiệu tài liệu lưu trữ thông qua các kênh truyền thông, mạng xã hội; có cơ sở thực hiện công bố, giới thiệu chính sách, pháp luật tạo chuyển biến về nhận thức và thu hút sự quan tâm của xã hội; đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của ngành lưu trữ, cơ quan lưu trữ và người làm lưu trữ.


PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc, Học viện Báo chí và Tuyên truyềnphát biểu phản biện cho Đề tài

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: nên phân tích làm rõ nội hàm khái niệm “Kênh truyền thông” và “Mạng xã hội”; nên bổ sung cần lý giải việc đưa vào luật lưu trữ; việc kiểm soát thông tin quản trị rủi ro; cần có tổng quan khảo sát nước ngoài; vai trò của truyền thông với mạng xã hội; trích dẫn và tài liệu tham khảo.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, PGS. TS. Triệu Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài góp phần trực tiếp cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc giúp các cơ quan lưu trữ có những giải pháp hữu ích trong việc tăng cường phát huy giá trị tài liệu lưu trữ hiệu quả cao trong bối cảnh mới của đất nước hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Khá./.

Tin, ảnh: Anh Ngọc

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn