TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính”

Ngày 05/6/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa cấp Bộ “Hoàn thiện tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính” do ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ nhiệm Đề tài thay mặt Nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, trong thời gian vừa qua, việc rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước nói chung, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ nói riêng đã được quan tâm, chú trọng và tích cực thực hiện. Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo thực hiện trong thực tiễn đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan, chủ quan, cả về lý luận và thực tiễn, chúng ta vẫn thấy rằng còn nhiều lúng túng trong thực hiện việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh và kiện toàn về tổ chức, bộ máy, đặc biệt là cơ cấu tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Một loạt tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong các báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo giám sát số 08/BC-ĐGS ngày 12/10/2017 của Đoàn Giám sát Quốc Hội Khóa XIV về Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Chính phủ đang chuẩn bị tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, trong đó có một nội dung quan trọng là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Một loạt những vấn đề được đặt ra trên cơ sở những lúng túng, băn khoăn cả trong chỉ đạo và triển khai thực hiện về cải cách tổ chức bộ máy và việc đề ra một chương trình mới cho giai đoạn 2021-2030.


ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học tổ chức nhà nước thay mặt Nhóm nghiên cứu trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hướng tới một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới của đất nước, việc nghiên cứu “Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước” là rất cần thiết, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính, tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn của sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


PGS.TS. Ngô Thành Can, Học viện Hành chính Quốc gia phản biện Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Đề tài đã phân tích làm rõ hơn một số vấn đề lý luận có liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ như: khái niệm, nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; tiêu chí đánh giá mức độ hợp lý và các yếu tố chi phối cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ; yêu cầu cải cách hành chính nhà nước đối với việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Đồng thời, Nhóm nghiên cứu đã hệ thống hóa các quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cải cách hành chính nhà nước về tổ chức bộ máy bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhìn chung, Đề tài đã tổng hợp khá đầy đủ, chính xác thực trạng cơ cấu tổ chức bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ, rút ra những kết quả, ưu điểm và những hạn chế, bất hợp lý cần khắc phục. Ưu điểm của Đề tài là tổng hợp được khá nhiều thông tin chính xác và cập nhật về tổ chức bộ máy bên trong các Bộ, cơ quan ngang Bộ của Việt Nam và kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

Ngoài ra, Nhóm nghiên cứu đã đề xuất 04 quan điểm, 07 phương hướng và 03 nhóm giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay. Kết cấu Đề tài các chương mục và nội dung cơ bản là hợp lý. Chủ nhiệm đề tài đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Hội đồng cấp cơ sở và của thẩm định cấp độc lập để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kết quả nghiên cứu.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng cho rằng chủ nhiệm Đề tài cần bổ sung và làm rõ một số nội dung như: nên phân tích làm rõ nội hàm khái niệm “hoàn thiện” và “hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ”; nên bổ sung đánh giá khái quát mối quan hệ lẫn nhau giữa các vụ, cục, tổng cục và với lãnh đạo Bộ (Bộ trưởng và các Thứ trưởng phụ trách các lĩnh vực). Đối với kinh nghiệm các nước, chú ý kinh nghiệm thiết lập chức danh Tổng thư ký Bộ để quản lý các công việc hành chính nội bộ của Bộ, còn Bộ trưởng với tư cách là nhà chính trị tập trung làm chính sách, pháp luật. Mặt khác, Bộ, cơ quan ngang bộ là bộ máy làm việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với một hoặc một số ngành, lĩnh vực kinh tế-xã hội trong phạm vi cả nước. Do vậy trong việc tổ chức cơ cấu bộ máy bên trong của Bộ, cơ quan ngang Bộ nên có quy định để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phù hợp với thực tế các nhiệm vụ và tình hình đội ngũ công chức hiện có của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài góp phần trực tiếp cung cấp cơ sở khoa học, thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao trong bối cảnh mới của đất nước hiện nay. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Đỗ Hồng

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn