TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hội thảo “Các quy định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề đặt ra” tại tỉnh Điện Biên

Ngày 04/6/2020, Viện Khoa học tổ chức nhà nước và Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo với chủ đề “Các quy định chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và những vấn đề đặt ra”. TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ và TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đồng chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội  thảo có đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng của các Sở, ban, ngành và tổ chức đảng, đoàn thể; Lãnh đạo, viên chức các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) thuộc tỉnh; một số công chức Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên và Phòng Nội vụ ở một số huyện, thị xã thuộc tỉnh.

TS. Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Ngọc Vân nêu rõ: Ngoài các vấn đề trao đổi, thảo luận liên quan đến văn bản quy định về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của Trung ương và các văn bản đào tạo, bồi dưỡng do địa phương ban hành, trong Hội thảo này Ban tổ chức cũng rất mong muốn nhận được nhiều kiến nghị đề xuất về các chính sách có tính chất lâu dài cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC. Các đại biểu tập trung đánh giá chính sách quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC, cụ thể như: Các quy định của Luật cán  bộ, công chức, Luật viên chức về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho CB, CC, VC; Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC; các quy định và thực tiễn triển khai đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng  theo Thông tư số 10/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về đánh giá chất lượng bồi dưỡng CB, CC, VC, các quy định và thực tiễn thực hiện các tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên theo Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ; các định mức chi thù lao giảng viên tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC…

TS. Lại Đức Vượng phát biểu và nhấn mạnh rằng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC đã áp dụng được 03 năm đã đem lại những ưu điểm, kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong quy định, chưa thể bao quát được hết và việc sửa đổi lần này nhằm tập trung vào những điều mang tính chất phổ quát, tạo điều kiện, lợi ích tốt nhất đối với CB, CC, VC trên cơ sở vị trí việc làm. Nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ trong các cơ quan đảng, đoàn thể ở địa phương; ứng dụng và làm chủ công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng; các đơn vị đào tạo, bồi dưỡng tới đây cần phải có đủ năng lực, yếu tố cạnh tranh; hạn chế đào tạo, bồi dưỡng theo ngạch mà theo vị trí việc làm, hoàn thiện theo hướng tiêu chuẩn riêng, không nhất thiết phải theo trình tự, tuần tự đào tạo. Điều khoản áp dụng cũng cần phải sửa theo tinh thần của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức sửa đổi để phù hợp với đối tượng. Ngoài ra, định mức chi trả cho giảng viên cũng cần phải nghiên cứu, sửa đổi cho phù hợp với thực tế, đặc biệt trong bối cảnh giảng dạy trực tuyến (online).

Đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên phát biểu ý kiến tại Hội thảo

Bên cạnh những kết quả đạt được về thực hiện các hình thức, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC; trên cơ sở những hạn chế, vướng mắc, các đại biểu của địa phương cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC như:

1) Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét tham mưu cho Chính phủ bổ sung quy định đối tượng là cán bộ trong các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ cấp xã, người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được giao tại các Hội có tính chất đặc thù.

2) Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng, điều kiện đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học: Cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số hoặc công tác tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và phải có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đạo đạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo. Như vậy, với quy định trên thì CB, CC trong các cơ quan Đảng khi đi đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2) chuyên ngành công tác, tổ chức, kiểm tra, dân vận, tôn giáo (đối tượng đi học các chuyên ngành trên phải là CB, CC đang công tác được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước); viên chức chuyên môn y tế như điều dưỡng, y sĩ, hộ sinh, kỹ thuật viên y học… khi xem xét đi đào tạo cao đẳng, đại học; giáo viên mầm non, tiểu học đạt chuẩn (trình độ trung cấp) có nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ (đào tạo cao đẳng, đại học) thì không thuộc đối tượng áp dụng quy định trên của Nghị định. Do đó, dẫn đến khó khăn trong việc nâng cao trình độ chuyên môn và thiếu công bằng trong thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng này.

3) Tại điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định điều kiện để CB, CC được đi đào tạo sau đại học là: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề  trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với đặc thù là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ chuyên môn sau đại học của CB, CC trong tỉnh còn thấp, việc quy định trên thì rất khó trong việc áp dụng chế độ, chính sách cho đội ngũ CB, CC của tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn.

4) Theo quy định của bộ Luật lao động cũng như Luật viên chức, hoàn toàn không có đối tượng “tự thôi việc”. Như vậy, nếu họ không có nhu cầu tiếp tục làm việc thì giải quyết bồi hoàn thế nào, rất khó khăn nếu giải quyết theo chế độ là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, một số ý kiến cũng cho rằng quy định về đào tạo lý luận chính trị còn có tính “cứng nhắc”; chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính còn chưa có khung thống nhất; đối tượng đào tạo đa dạng về trình độ, thâm niên… nên khó khăn trong công tác giảng dạy, đào tạo chung… Đặc biệt, cần bổ sung quy định thời lượng bồi dưỡng bắt buộc đối với CB, CC, VC và điều chỉnh tăng độ tuổi trong đào tạo để thích ứng với dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu sắp tới.

Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao, các ý kiến đóng góp, trao đổi quý báu của các đại biểu tham dự Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của mình, các ý kiến phát biểu đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho Viện và Vụ để tổng hợp, tham mưu giúp Bộ Nội vụ đề xuất chính sách với Chính phủ để sửa đổi, bổ sung các chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng những vấn đề mà yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra. /.

Ảnh: Đăng Sơn; Tin bài:Trần Thơ

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn