TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập
Sau năm năm triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, TP Hà Nội đã giảm được 154 đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương, từ 256 đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố đã giảm 154 đơn vị. Thành phố đã giảm một cơ quan hành chính tương đương cấp sở; giảm 65 phòng thuộc sở.

Đáng lưu ý, số biên chế công chức, viên chức của thành phố hiện ít hơn so với số lượng chỉ tiêu được phê duyệt. Tại báo cáo số 1713/UBND-NC ngày 8-5-2020 của UBND TP Hà Nội gửi Bộ Nội vụ về “Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập”, số lượng công chức vào cuối tháng 2-2020 là 7.635 người; chưa sử dụng 407 biên chế. Trong khi số biên chế công chức được HĐND thành phố phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042.

Số viên chức có mặt tại thời điểm trên là 108.902 người, chưa sử dụng 13.434 biên chế, trong khi số biên chế viên chức được HĐND thành phố phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765.

Tương tự, số hợp đồng lao động của TP Hà Nội đang sử dụng cũng ít hơn chỉ tiêu được giao. Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, tại thời điểm tháng 2-2020 là 10.812 người, chưa sử dụng là 1.493 người. Trong khi đó, số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ) được HĐND thành phố phê duyệt và UBND thành phố giao năm 2015 là 12.906 hợp đồng lao động, năm 2017 là 13.170 và năm 2020 là 12.305.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn