TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2020”

          Ngày 29/4/2020, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước đã tổ chức nghiệm thu Đề tài khoa học “Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2020” do PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu (Hội đồng) có 07 thành viên do TS. Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Chủ tịch.


PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài

Tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, chủ nhiệm Đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu đã trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu Đề tài. Theo Nhóm nghiên cứu, hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập có vai trò nòng cốt, chủ lực trong việc tổ chức cung cấp các sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công cho người dân và xã hội. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự ưu việt của chế độ, củng cố và tăng cường niềm tin của người dân đối với Nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống pháp luật về đơn vị sự nghiệp công từng bước được hoàn thiện theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và thúc đẩy xã hội hoá cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn những hạn chế nhất định như: Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế; Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, manh mún, phân tán, chồng chéo; Chi tiêu ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn, một số đơn vị thua lỗ, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế, vướng mắc; xã hội hoá trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công chưa đồng đều giữa các ngành và loại hình dịch vụ, tiến độ thực hiện chưa đúng yêu cầu.

Do vậy để việc tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tiến độ và hiệu quả, không ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan như: nguyên tắc, nội dung quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; điều kiện, tiêu chuẩn thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện cơ chế tự chủ và đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp; tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật đối với dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công,... Trong bối cảnh đó, việc thực hiện đề tài cấp bộ:“Cơ sở khoa học tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam đến năm 2030” có ý nghĩa lý luận, thực tiễn sâu sắc và rất cần thiết.


TS. Dương Quang Tung, nguyên Phó Viện trưởng VKHTCNN phản biện Đề tài

Đánh giá kết quả đạt được, Hội đồng cho rằng Đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Kết quả Báo cáo đã đi sâu phân tích, đánh giá cụ thể, toàn diện thực trạng tổ chức hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta trong một số lĩnh vực: giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ. Đề tài đã khái quát được bức tranh tổng thể khá rõ nét về hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta và đề xuất được 04 nhóm giải pháp và 04 nhóm điều kiện cơ bản nhằm hoàn thiện tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập của nước ta từ nay đến năm 2030. Đề tài cũng đã trình bày có chọn lọc một số kinh nghiệm nước ngoài (Trung Quốc, Anh Quốc) về tổ chức hệ thống dịch vụ công trong lĩnh một số lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. Từ đó đã rút ra được một số kinh nghiệm có thể nghiên cứu vận dụng cho Việt Nam.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên của Hội đồng cũng góp ý một số ý kiến để Nhóm chủ nhiệm Đề tài bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo như: Cần cập nhật mới hơn một số số liệu dẫn chiếu tại Chương 2 (số liệu về các đơn vị sự nghiệp công lập tính đến năm 2016); Về các nguyên nhân (trang 85-90) có phẩn chưa sâu, chưa mới, nên đi sâu hơn vào những nguyên nhân lý giải vì sao tổ chức thực hiện chưa tốt, chủ quan là gì, khách quan là gì, lực cản là gì…; Về giải pháp cần làm rõ, cụ thể hơn. Các giải pháp cần chỉ ra định hướng tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực trên cơ sở phân định rõ tính chất dịch vụ sự nghiệp công lập trong từng ngành, lĩnh vực,…


Quang cảnh buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng, TS. Thang Văn Phúc đánh giá cao sự cố gắng của Nhóm nghiên cứu, kết quả nghiên cứu của Đề tài đã cung cấp thêm luận cứ cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta. Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu cần tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng để bổ sung hoàn thiện các nội dung của Đề tài.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá xếp loại: Xuất sắc./.

Tin, ảnh: Nguyễn Huế

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn