TÌM KIẾM
Số lượt truy cập
Thông tin chi tiết
10 Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức sắp hết hiệu lực
Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 69/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, song song với việc xây dựng các Nghị định mới là hàng loạt các Nghị định về cán bộ công chức viên chức sắp hết hiệu lực và bị thay thế. Cụ thể:

STT

Tên văn bản

Số hiệu

1

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010

2

Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 24

 93 năm 2010 của Chính phủ ngày 31/8/2010

3

Nghị định quy định những người là công chức

 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010

4

Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

 29/2012 của Chính phủ ngày 12/4/2012

5

Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 Số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

6

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017

7

Nghị định về xử lý kỷ luật đối với công chức

 Số 34 ngày 17 tháng 5 năm 2011

8

Nghị định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012

9

Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

 97/Số 97 ngày 19 tháng 10 năm 2015

10

Nghị định về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ

106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015

Đồng thời, các quy định liên quan đến tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và viên chức nêu tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 cũng bị thay thế…

Quyết định này được ban hành ngày 21/01/2020.

Nguồn: Luatvietnam.vn

Trang chủ | Giới thiệu | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ | ENGLISH
Giấy phép số: 53/GP-TTĐT cấp ngày 25/04/2012 của Bộ Thông tin & Truyền thông 
Bản quyền 2011 - Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Địa chỉ: Số 8 Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

ĐT: (024) 6282 6778 - Fax: (024) 6282 6787

Email: vienkhtcnn@isos.gov.vn